Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Volvo Cars varit mycket framgångsrikt under sitt moderbolag Geely under de senaste åren och ligger i framkant när det gäller att utveckla ny teknik. Detta har lett till en expansion av sysselsättningen, inte minst i Göteborg, skriver Lars Nordström.  Bild: Maja Suslin/TT, Privat
Volvo Cars varit mycket framgångsrikt under sitt moderbolag Geely under de senaste åren och ligger i framkant när det gäller att utveckla ny teknik. Detta har lett till en expansion av sysselsättningen, inte minst i Göteborg, skriver Lars Nordström. Bild: Maja Suslin/TT, Privat

Kinas inflytande över Västsverige hotar politiskt oberoende

I Göteborg och andra orter i Västsverige arbetar i dag uppemot 40 000 anställda i företag som är ägda av kinesiska företag eller underleverantörer till dessa. Denna i grunden positiva utveckling innebär samtidigt en stor risk för direkt eller indirekt påverkan från Kinas ledning, skriver Lars Nordström, professor emeritus i kulturgeografi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De senaste veckornas debatt om yttrandefrihet och kinesisk irritation över prisutdelning till en fängslad svensk medborgare i Kina aktualiserar frågan om stormakten Kinas agerande nu och i framtiden.

För att förstå den bakomliggande strategin i Kinas syn på omvärlden är ett tal som Kinas nuvarande generalsekreterare Xi Jinping höll vid det senaste sammanträdet inför partiets ledning centralt. Han sade att ambitionen för Kina är att till 2049 (hundra år efter Maos makttillträde) vara världens ledande ekonomiska nation, vara den starkaste militärmakten och vara världens ledande nation i fråga om forskning och utveckling inklusive kultur.

Investerar utomlands

För att uppnå denna position måste man på olika sätt agera såväl inrikes- som utrikespolitiskt. Ett inslag är att investera kraftigt utomlands i näringsliv, infrastruktur och forskningssamarbete. Medlet att göra detta består bland annat i att köpa upp utländska företag eller låta egna företag göra direktinvesteringar i intressanta näringsgrenar. Metoden är att låta privata kinesiska företag agera på den kapitalistiska marknaden.

De kinesiska företagen är på papperet ägda av enskilda ägare men i praktiken helt kontrollerade av den kinesiska staten. Detta sker på flera sätt, bland annat genom att alla investeringar finansieras genom statliga banker eller kontrollerade regionala banker. Vidare sitter i alla större ”privata” företag representanter från staten som i praktiken kontrollerar alla strategiska beslut. Till bilden hör också en statlig lag, som säger att samtliga kinesiska företag utomlands måste rapportera alla aktiviteter till den kinesiska staten som företagen upplever som negativa för Kinas långsiktiga utveckling.

Stort inflytande i Västsverige

Denna omfattande kontroll och inflytandekultur är intressant och problematisk inte minst i ett västsvenskt perspektiv. I Göteborg och andra orter i Västsverige arbetar i dag uppemot 40 000 anställda i företag som är ägda av kinesiska företag eller underleverantörer till dessa. De största av dessa företag är Volvo Cars och National electric vehicle Sweden (Nevs) i Trollhättan.

För Nevs planeras nu stora investeringar i bland annat Trollhättan vilket ytterligare knyter Västsveriges näringsliv och arbetsmarknad till Kina

Volvo Cars varit mycket framgångsrikt under sitt moderbolag Geely under de senaste åren och ligger i framkant när det gäller att utveckla ny teknik. Detta har lett till en expansion av sysselsättningen, inte minst i Göteborg. För Nevs planeras nu stora investeringar i bland annat Trollhättan vilket ytterligare knyter Västsveriges näringsliv och arbetsmarknad till Kina.

Beroende innefattar risker

Denna i grunden positiva utveckling innebär samtidigt en stor risk för direkt eller indirekt påverkan från Kinas ledning om till exempel politiker lokalt eller nationellt kritiserar ett kinesiskt beteende. Anta till exempel att det växer fram en opinion i Sverige om ett medlemskap i Nato eller mer omfattande militärt samarbete med USA, så kan detta ge upphov till kinesisk irritation. Även sympatiuttalande när det gäller protesterna i Hongkong kan eventuellt leda till motåtgärder.

Som påtryckning kan man dra undan investeringar i Sverige, flytta produktion till fabriker i andra länder eller införa handelshinder som minskar produktionen i Sverige

Även yttrande av kritisk natur när det gäller yttrandefrihet har ju erfarenhetsmässigt lett till protester. Som påtryckning kan man dra undan investeringar i Sverige, flytta produktion till fabriker i andra länder eller införa handelshinder som minskar produktionen i Sverige. Detta kommer att i så fall påverka hela den regionala ekonomin och sysselsättningen

I grunden är detta ett inte ovanligt agerande som stormakter alltid tillämpat när de vill påverka utvecklingen på ett för dem gynnsamt sätt och samtidigt visa vem som har makten. Så har sedan länge USA handlat i Sydamerika och nu försöker tvinga Kina till eftergifter bland annat genom ett tullkrig.

Diversifiera näringslivet

Med det stora beroende som nu föreligger mellan Västsverige och Kina är det svårt att se hur man på lokal eller regional nivå skall agera utan att drabbas av motåtgärder. En strategisk fråga är dock om inte det är nödvändigt att söka diversifiera näringslivet i Västsverige. Nu är rimligtvis hela regionen alltför dominerad av transportindustrin. Det liknar situationen som föregick varvsindustrins kollaps på 70- och 80 talet. Till bilden av viss ensidighet hör ju också det ovan nämnda politiska dilemmat.

På riksplanet borde det också finnas en mekanism som kan stoppa ett alltför stort ägande av utländska företag med stor sysselsättning i en enda region

På riksplanet borde det också finnas en mekanism som kan stoppa ett alltför stort ägande av utländska företag med stor sysselsättning i en enda region. Hur en sådan lag skulle se ut är jag inte rätt person att föreslå men denna fråga kommer att bli allt viktigare i takt med att det kinesiska inflytandet efter hand blir än större. Skall Kina uppnå sin målsättning till år 2049 kommer vi att få se många ytterligare företagsköp och investeringar bland annat i Sverige och Västsverige. Sverige är redan ett av de länder i Europa som kinesiska företag investerat mest i.

I grunden handlar hela frågan om konflikten mellan sysselsättning och nationellt oberoende, om yttrandefrihet kontra anpassning, om det lilla landet i stormakternas konflikt om världsmakten.

Lars Nordström, professor emeritus i kulturgeografi och liberal kulturpolitiker