Ett arbete är i många fall nyckeln till ett socialt sammanhang och underlättar för personer som kommit till Sverige i vuxen ålder att få öva och bli bättre på det svenska språket, skriver debattören.
Ett arbete är i många fall nyckeln till ett socialt sammanhang och underlättar för personer som kommit till Sverige i vuxen ålder att få öva och bli bättre på det svenska språket, skriver debattören. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

KD:s nya vårdnadsbidrag motverkar att kvinnor kommer i arbete

Återigen vill Kristdemokraterna införa ett vårdnadsbidrag. KD-kandidaterna Pernilla Wendesten och Jörgen Knudtzon skriver att ”När traditioner och förlegad kvinnosyn styr åt fel håll ska det tas på stort allvar” och det är just därför det är så viktigt att syna det som Kristdemokraterna kallar för jämställdhetspolitik, skriver Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

4/8 Inför en barnomsorgspeng för de som vill vara hemma med barn

Den barnomsorgspeng som KD vill införa går ut på att en förälder ska kunna få 6000 kronor per månad och barn för att vara hemma med sina barn. Vårdnadsbidraget som fanns under den tidigare moderatledda regeringen hade en liknande konstruktion. Nio av tio som sökte bidraget var kvinnor. Det var och är inte modernt – det är en riktig kvinnofälla.

Vi vet att den här sortens bidrag kan skapa ytterligare inlåsningseffekter för personer som sedan tidigare står långt ifrån arbetsmarknaden. I korthet är det ett bidrag som ökar segregationen och försämrar jämställdheten.

ANNONS

För oss socialdemokrater är det av yttersta vikt att alla som kan jobba ska jobba. När traditioner och förlegad kvinnosyn styr åt fel håll ska det tas på stort allvar.

Vill arbeta

Vi vet att de utrikes födda kvinnorna som idag är långtidsarbetslösa vill komma ut i samhället och arbeta. Det är också en av anledningarna Socialdemokraterna går till val på att återinföra extratjänsterna. Genom extratjänster har arbetsgivare inom välfärden möjlighet att anställa en person som står långt ifrån arbetsmarknaden för en mycket låg kostnad. Hälften av dem som kom i arbete genom extratjänster var utrikes födda kvinnor.

Ett arbete är i många fall nyckeln till ett socialt sammanhang och underlättar för personer som kommit till Sverige i vuxen ålder att få öva och bli bättre på det svenska språket. När mammor och pappor går till jobbet kan deras barn delta i vår fantastiska barnomsorg som också är en viktig väg in i det svenska samhället. Barn som har gått i förskolan har bättre förutsättningar och når högre kunskapsresultat i grundskolan än barn som inte har gått i förskolan. Det finns även en bred samsyn inom forskningen att förskolan har störst betydelse för barn med svag socioekonomisk bakgrund. Att då, som högersidan gör, föreslå nya bidrag för att fler ska vara hemma med barn, är helt fel väg att gå.

ANNONS

Barn som har gått i förskolan har bättre förutsättningar och når högre kunskapsresultat i grundskolan än barn som inte har gått i förskolan

Under Ebba Buschs senaste framträdanden i media har det varit svårt för henne att besvara frågan om barnomsorgspengen. Men hennes egna parti skriver om förslagen och på Kristdemokraternas hemsida står det tydligt att ”Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet.”

En röst på högersidan är helt enkelt en röst på ett nytt vårdnadsbidrag som låser fast kvinnor i hemmet. En röst på Socialdemokraterna är en röst för en jämställdhetspolitik värd namnet.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister

ANNONS