Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Storskalig solkraft. I en undersökning från 2008 visar det sig att hela 98 procent av AP-fondernas aktieinnehav i energisektorn går till fossil energi, sammanlagt runt 35 miljarder kronor. FN menar att pensionsfonderna bör ha en nyckelroll i att styra över de redan befintliga investeringarna i fossil energi till förnyelsebar energi, skriver debattörerna.

Kasta ut oetiska bolag från AP-fonderna

1 000 miljarder kronor placerar de statliga AP-fonderna i flera tusen företag världen över. Det är hög tid att stoppa investeringarna i företag som kränker mänskliga rättigheter och samtidigt styra över investeringar i fossil energi till förnyelsebar energi, skriver bland andra Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet uppbära allmänhetens förtroende, vilket bör innebära att de svenska pensionspengarna ska växa på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Men vår nya undersökning AP-fondernas ohållbara investeringar – hög tid att anpassa pensionsfondernas regelverk till Sveriges politik för global utveckling (PGU), visar att AP-fonderna investerar i företag som bryter mot mänskliga rättigheter och motverkar en hållbar utveckling.

När Riksdagens Utredningstjänst granskade AP-fondernas innehav under våren hittade man en lång rad bolag som kränker mänskliga rättigheter, omgärdas av anklagelser om oetisk verksamhet eller svartlistats av andra institutionella investerare. Framtidens pensionärer tryggas ekonomiskt på fattiga människors bekostnad.

Och i en undersökning från 2008 visar det sig att hela 98 procent av AP-fondernas aktieinnehav i energisektorn går till fossil energi, sammanlagt runt 35 miljarder kronor.

I Riksdagens Utredningstjänsts granskning under våren fann man även att inget företag bland de 120 största placeringarna i någondera av de fyra AP-fonderna har förnyelsebar energi som huvudsaklig verksamhet.

Sitter nedsjunkna i olja

AP-fonderna sitter nedsjunkna i olja upp över öronen, samtidigt som vi dagligen översköljs av nya klimatrelaterade naturkatastrofer och vetenskapliga rapporter om klimatförändringarna.

Internationella energimyndighetens, IEA, sammanställning visar att mänskligheten satte världsrekord i utsläpp av växthusgaser år 2010. Professorn Nicholas Stern (känd för sin Sternrapport) menar att vi nu rör oss mot en global temperaturökning på upp mot fyra grader.

De klimatförändringar vi ser i dag sker efter att den globala medeltemperaturen ökat med bara 0,8 grader. Risken är överhängande att vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få den globala uppvärmningen att skena. Därför har bland andra Christiana Figueres, FN:s klimatchef, ifrågasätt om klimatpolitikens tvågradersmål är tillräckligt.

Mot bakgrund av detta är det bråttom, ja, akut bråttom, att påskynda omställningen av energiproduktionen, industrier, transporter och jordbruk så att vi släpper ut mindre växthusgaser.

Högre tillväxt med grön ekonomi

En central slutsats i FN:s nya rapport Towards a Green Economy är att övergången till en grön ekonomi ger högre tillväxt, samtidigt som man skulle kunna undvika förödande konsekvenser av framtida klimatförändringar. En omställning kommer att skapa fler jobb, då nya och mer arbetsintensiva branscher ersätter de nuvarande. FN menar att pensionsfonderna bör ha en nyckelroll i att styra över de redan befintliga investeringarna i fossil energi till förnyelsebar energi.

Vi har med andra ord ett gyllene tillfälle att göra något riktigt bra med våra gemensamma pensionsfonder. I stället för att fortsätta med oetiska och ohållbara placeringar, kan vi låta AP-fonderna investera storskaligt i hållbar utveckling. Sverige skulle därmed kunna ta en tätposition i flera framtidsbranscher och generera hög avkastning på lång sikt.

Drygt tio år har gått sedan den stora pensionsreformen. Pensionsgruppen, med företrädare för de fem partierna bakom överenskommelsen (C, FP, KD, M, S), har kommit överens om att AP-fondernas regelverk bör ses över. De menar att förändringarna på de finansiella marknaderna och tio års erfarenheter av nuvarande regelverk motiverar en översyn.

Dessvärre skrivs ingenting om behovet att se över AP-fondernas ohållbara investeringar eller att anta utmaningarna i FN-rapporten Towards a Green Economy för att få igång den brådskande omställningen.

Investera i omställning

Därför uppmuntrar vi nu Pensionsgruppen, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och finansmarknadsminister Peter Norman att i översynen av AP-fondernas regelverk ta följande förslag i beaktande:

* Hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter bör väga lika tungt som målet om hög avkastning. AP-fonderna som statliga myndigheter bör bidra till målen i Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU).

* Låt AP-fonderna investera aktivt i omställningen för att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen. Det innebär långsiktiga stabila investeringar i järnväg, kollektivtrafik, energieffektiviseringar av fastigheter och infrastruktur, utbyggnad av förnyelsebara och rena energikällor och klimatneutral teknik etc. På så sätt kan även en del risker undvikas som placeringar på börsen i oroliga tider innebär.

* Inrätta ett självständigt etikråd och tillför resurser för en seriös granskning.

Francisco Contreras

ordförande Latinamerikagrupperna

Christin Sandberg

vice ordförande Latinamerikagrupperna

Marcus Berglund

statsvetare, rapportförfattare