Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Felprioriterat. Cyklande göteborgare får av våra skattemedel större nytta i bättre cykelvägar än att plöja ner multimiljonbelopp i ett underjordiskt garage i Västlänkens Station Haga som ingen vet vem som ska använda, skriver Mats Lövgren. Bild: Lisa Thanner
Felprioriterat. Cyklande göteborgare får av våra skattemedel större nytta i bättre cykelvägar än att plöja ner multimiljonbelopp i ett underjordiskt garage i Västlänkens Station Haga som ingen vet vem som ska använda, skriver Mats Lövgren. Bild: Lisa Thanner

Kasta inte bort alla miljoner på detta cykelgarage

Rimmar det exklusiva cykelgaraget under Station Haga väl med kommunstyrelsens nya ordförandes uttalanden om att kommunens huvudfokus är att se till göteborgarnas behov? skriver Mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken NU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu pågår Trafikverkets skövling av 200 år gamla träd i Kungsparken och Nya Allén. De nerhuggna träden väcker hos göteborgaren både sorg och bedrövelse. Någon enstaka har till och med i sin nyfikenhet önskat titta närmare på de nedsågade träden men har då av Trafikverket blivit polisanmäld.

Här planerar Trafikverket att gräva ett 30 meter djupt och 80 meter brett schakt i leran för Västlänkens Station Haga. Pendeltågsstationen beräknas bli den av Västlänkens tre stationer som ligger djupast ner under mark. Och för att pendlarna inte ska få en väldigt lång och hög rulltrappa att ta sig upp ur underjorden behöver Trafikverket lägga dit ett extra våningsplan mellan perrongen och markytan.

Exklusivt cykelgarage

I detta utrymme vill Göteborgs stad bygga ett cykelgarage för 550 cyklar till en kostnad om 144 miljoner kronor. Det blir 261 000 kronor per cykelparkering.

Kommunstyrelsens nya ordförande, Axel Josefson (M), säger i en intervju att han inte i dag upplever ”att kommunens huvudfokus är vilka göteborgarnas behov är” (GP 29/10). Han säger även att ”nu har vi högre kostnader än intäkter”. Därför måste vi fråga oss om 144 miljoner skattekronor för ett cykelgarage är rätt investering för göteborgarna och våra behov?

Dyr drift

Utöver själva kostnaden att bygga cykelgaraget tillkommer en driftskostnad. Den anger Trafikkontoret till ungefär 5,5 miljoner kronor per år. Det är vad göteborgarna årligen måste betala och ta ur vår kommunala skattkista för att det ska finnas plats för 550 cyklar i ett garage under jord vid Haga, oavsett hur många som där parkerar sin cykel. Det vet ingen och det har inte gjorts någon resvaneundersökning som kan ge stöd för att efterfrågan ens finns.

Som jämförelse kan vi titta på cykelgaraget som byggdes vid Odenplan i Stockholm i samband med Citybanan. Ett år efter invigningen är intresset fortfarande ljummet. Garaget rymmer 300 cyklar, men bara drygt 40 procent av platserna används. Då ska vi minnas att Odenplan är ur ett stadsperspektiv betydligt mer livligt trafikerad än Kungsparken i Haga.

Hur kommunledningen kan anse att 144 miljoner kronor samt 5,5 miljoner årligen för ett cykelgarage är enligt göteborgarnas behov förblir en gåta

Byggs Västlänken borde utrymmet i mellanplanet i Station Haga användas till något annat än en exceptionell dyr cykelparkering. Ytan är så pass stor att pendlarna skulle kunna få tillgång till butiker och annan service såsom offentliga toaletter. Dock konstaterar Trafikverket i sin järnvägsplan att ”reseunderlaget bedöms inte som tillräckligt stort för att möjliggöra bemannad service eller kommersiella verksamheter i stationen under mark”. Hur kommunledningen då kan anse att 144 miljoner kronor samt 5,5 miljoner årligen för ett cykelgarage är enligt göteborgarnas behov förblir en gåta.

Multimiljonbelopp

Cyklande göteborgare får av våra skattemedel större nytta i bättre cykelvägar än att plöja ner multimiljonbelopp i ett underjordiskt garage som ingen vet vem som ska använda. Menar kommunstyrelsens nya ordförande allvar med att han vill skapa ”kundfokus” får han här sin första uppgift att lösa genom att stoppa detta onödiga svinn av göteborgarnas gemensamma resurser.

Mats Lövgren

samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu