Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Karin Pleijel (MP) – skjut inte budbäraren!

Vi anklagas av Karin Pleijel (MP) att sprida skolmyter. Hon svarar inte heller på våra frågor om rektorernas orimliga arbetsmiljö. Därför kommer här en ny chans, skriver Torbjörn Brommé och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Skolledarna, 27/9, 1/10 och 10/10

Skolkommunalrådet Karin Pleijel (MP) svarar på vår artikel kring skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Men hon lämnar inget svar på hur hon tänker möta Arbetsmiljöverkets kritik där man uppmanat Göteborgs stad att förbättra arbetsmiljön för rektorerna i staden. Många av stadens skolledare är mycket kritiska till hur skolan är organiserad i kommunen, skolledarna upplever en obalans mellan resurser och uppdrag. Staden är förlagd med ett vite med anledning av rådande situation.

Svara på detta

Vi anklagas av skolkommunalrådet att sprida skolmyter. Vår fråga till Karin Pleijel är vilka myter som åsyftas? Så än en gång upprepar vi våra frågor:

* Arbetsbelastningen för våra medlemmar har under en lång tid ökat utan att nya resurser tillförts. Hur kommer kommunledningen att lösa detta?

* Många rektorer upplever att de helt står ensamma och får svara för de brister som uppdagas av olika myndighets tillsyner, trots att det är huvudmannen, Göteborgs kommun, som ytterst är ansvarig och är skyldig att se till att nödvändiga resurser finns på skolan. Hur ser en lösning ut?

* Omsättningstakten på skolledare är väldigt hög i Göteborg. Under de närmaste åren behöver förskola och skola rekrytera fler skolledare. Samtidigt är skolledarnas arbetsmiljö eftersatt och behövliga lönesatsningar uteblir. Antalet kvalificerande sökande på varje utannonserad skolledartjänst har minskat kraftigt de senaste åren. Hur skall kommunledningen möta denna problematik?

* När kan skolledarna i Göteborg räkna med att få arbeta i en organisation som stöder det nationella uppdraget i skollag och läroplan?

Avslutningsvis vore vi och skolledarna i Göteborg mycket tacksamma om Karin Pleijel svarade på våra frågor.

Torbjörn Brommé

ordförande för Sveriges Skolledarförbund lokalavdelning i Göteborg

Matz Nilsson

förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund