Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Kampen mot hiv måste riktas in på unga kvinnor

Varje vecka smittas 6 200 unga kvinnor i världen med hiv. I ökad grad måste insatser riktas mot flickor och unga kvinnor om målet om en generation fri från aids ska kunna uppnås, skriver Gunilla Carlsson, tf exekutivdirektör för UNAIDS.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

År 2018 levde knappt 38 miljoner människor i världen med hiv, varav 23,3 miljoner fick tillgång till antiretroviral behandling. Fler behöver testas för att veta sin status, få tillgång till medicin och vård samt upprätthålla medicinering. Antalet nysmittade är fortsatt alarmerande högt med 1,7 miljoner människor år 2018. Antalet som avlider av aidsrelaterade sjukdomar minskar, till 770 000 år 2018, av dessa är 13 procent under 15 år.

Varje vecka smittas 6 200 unga kvinnor i världen med hiv. I ökad grad måste insatser riktas mot flickor och unga kvinnor om målet om en generation fri från aids ska kunna uppnås. Att kvinnor kan utöva sina rättigheter och bestämma över sin sexualitet och därmed över sin reproduktiva hälsa är avgörande för framgång i kampen mot aids. Där människor utsätts för marginalisering, tabu, stigma, diskriminering och våld slår hiv rot. Överallt där det finns våld, ojämlikhet och okunskap frodas epidemin.

Jag presenterade UNAIDS årliga rapport i en landsortsstad i Sydafrika, tillsammans med vicepresident David Mabuza. Vi fick se hur samarbetet med lokalbefolkningen gett hållbara resultat. Tack vare minskad hiv-spridning ökar människornas livskvalitet, självkänsla och förmåga, vilket lyfter hela samhällets utvecklingspotential. Årets rapport ger en blandad bild av framgång och utmaningar. Geografiska jämförelser visar stor variation. Det centrala överallt är hur civila samhällets ledarskap, kraft och mångfald varit a och o i kampen mot aids.

Världen har förbundit sig att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan grundas i de mänskliga rättigheterna och kan endast uppnås om principerna om deltagande, ansvarsutkrävande och icke-diskriminering respekteras. Regeringar måste ge stöd och utrymme för det civila samhällets roll. Lokalt förankrade organisationer kan bidra till att bryta ner hinder som står i vägen för tillgång till hälsa för alla – hinder som avgifter och andra dolda kostnader, diskriminerande lagar, kunskapsbrist och sexuellt våld. Civila samhällets organisationer är en omistlig del för att utkräva politiskt ledarskap och engagemang, även ekonomiskt.

Sverige är en av UNAIDS främsta partners och en stabil bidragare till Globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria. Nu behövs fler som gör mer om världen ska upprätthålla givna löften och nå uppställda mål. Löftet om en aidsfri generation är möjligt att nå, men takten i framgångarna har definitivt mattats av och behöver accelerera.

Den goda nyheten är att vi har kunskapen och verktygen för att utrota aids. Vi kan inte ändra på viruset men vi kan förändra beteenden och skapa samhällen utan marginalisering, tabu, stigma, diskriminering och våld.

Gunilla Carlsson

tf exekutivdirektör UNAIDS