Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Forskning visar att en modern bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör under 30 mils körning med varm motor, skriver Penilla Gunther (KD) och Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund.

Kallstart värsta klimatboven

Att använda motorvärmare vid kalla temperaturer har en enorm effekt på bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. Inför skattefrihet för elektriska bilvärmesystem i förmånsbilar, skriver Penilla Gunther (KD) och Tommy Letzén, MRF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att minska antalet kallstarter skulle få stor positivt effekt på luftkvaliteten i våra städer. Det nordiska klimatet och det faktum att många bilar inte står i uppvärmda garage gör att det varje år genomförs miljontals kallstarter i Sverige. Ett forskarteam vid bland annat Berkeley University i Kalifornien och Carnegie Mellon University i Pittsburgh i USA har visat att en modern bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör under 30 mils körning med varm motor.

Finska VTT, ett oberoende forskningsinstitut, gjorde ett test av elektriska bilvärmesystem med slående resultat. Under de första 20 minuternas bilkörning under kalla dagar reducerades koloxid och kolväten med 99 procent och kväveoxider med upp till 50 procent.

VTI har visat att den ökade bränsleförbrukning som sker vid kalla temperaturer helt kan elimineras genom en timmes användning av motorvärmare.

Beräkningar från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att 73 procent av de årliga kolmonoxidutsläppen (CO), 69 procent av utsläppen av kolväten (HC), 69 procent av utsläpp av partiklar (PM) och sju procent av kväveoxidutsläppen (NOx) beror på kallstarter. Dessutom står kallstarter för hela sju procent av utsläppen av koldioxid. Detta då de allra flesta bilar åker mycket korta sträckor och att en kall motor har en större bränsleåtgång.

Motorvärmare effektiv lösning

VTI har visat att den ökade bränsleförbrukning som sker vid kalla temperaturer helt kan elimineras genom en timmes användning av motorvärmare. Med hjälp av en modellsimulering konstaterar VTI att om samtliga bilar i Sverige använde sig av motorvärmare när det behövdes, så skulle utsläppen av partiklar vid kallstart kunna minska med cirka 30 procent och bränsleanvändningen med över 21 miljoner liter eller 300 000 ton koldioxid. Det motsvarar en klimatpåverkan motsvarande det årliga utsläppet från cirka 34 000 bilar.

Skattefrihet

I Sverige finns det i dag 250 000 tjänstebilar och de står för en allt större andel av nybilsförsäljningen. Att installera ett elektriskt bilvärmesystem i en tjänstebil innebär att förmånsvärdet ökar och att användaren därmed bestraffas för att bilen blir mer miljövänlig. Genom att införa skattefrihet för elektriska bilvärmesystem straffas inte de som förbättrar luftkvaliteten i våra städer.

Under våren 2018 kommer Sveriges riksdag att ta ställning till ett förslag om pröva skattefrihet för miljöförbättrande utrustning i förmånsbilar. Vi uppmanar Sveriges riksdag att ställa sig bakom förslaget och hoppas på bred politisk enighet.

Penilla Gunther (KD)

riksdagsledamot

Tommy Letzén

vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF)