Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Torbjörn Wahlborg, produktionschef Vattenfall

Kärnkraften viktig för klimatet och elförsörjningen

Kärnkraften tillsammans med vattenkraften och vindkraften är vital för att vi ska nå vårt mål med fossilfri elproduktion inom en generation, skriver Torbjörn Wahlborg, Vattenfall.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kärnkraft, 1/8

I en artikel på GP Debatt menar Miljöpartiets energipoliska talesperson Lise Nordin att svensk kärnkraft skulle vara olönsam och att den därför skulle vara enkel att avveckla. Dessutom skriver hon att effektskatten inte skulle vara en drivande faktor bakom beslutet att avveckla reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2.

Svensk kärnkraft står för närmare 40 procent av den svenska elproduktionen. Under denna torra och varma sommar har kärnkraften stått för en betydligt större del, under vissa perioden över 60 procent av produktionen. Anledningen är att det relativt lugna vädret som rått under den mycket varma sommaren haft negativ påverkan på produktionsförmågan vid våra vindkraftverk. Samtidigt visar det på styrkan i den svenska elmixen där olika produktionsslag vid behov täcker upp för varandra. Det visar också på att kärnkraften är en av förutsättningarna för att Sverige ska kunna bygga ut alternativa väderberoende energikällor. Vi behöver väderoberoende kraft i vår elmix även i framtiden.

Lägst klimatpåverkan

De flesta av oss känner en stark oro för den torka och de omfattande skogsbränder vi upplevt i sommar. Den underliggande starka oron handlar om klimatförändringarna.

Därför ska vi komma ihåg att kärnkraften har lägst klimatpåverkan av våra kraftslag vilket innebär att den också utgör en mycket viktig del i att svensk elproduktion till 98 procent är fossilfri. För Vattenfall är kärnkraften tillsammans med vattenkraften och vindkraften vital för att vi ska nå vårt mål med fossilfri elproduktion inom en generation.

Den borttagna effektskatten har haft avgörande betydelse för kärnkraftens möjlighet till långtidsdrift. Effektskatten som bara togs ut av kärnkraften, utgjorde i storleksordningen 20 till 30 procent av den totala produktionskostnaden vid våra kärnkraftverk. En sådan extra pålaga innebär naturligtvis stora lönsamhetsproblem för vilken bransch som helst.

Marknadsmässiga villkor

När beslutet om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2 fattades fanns effektskatten fortfarande kvar. Bakgrunden till beslutet var dels belastningen från effektskatten, dels att intjänandeperioden för de investeringar som var nödvändiga för att driva anläggningarna efter 2020 bedömdes vara för kort. Naturligtvis är de ekonomiska förutsättningarna helt annorlunda för de återstående fem reaktorerna i Ringhals och Forsmark.

Numera är kärnkraften lönsam på marknadsmässiga villkor bland annat tack vare att effektskatten är borttagen. Det innebär också att vår kärnkraft under många år framåt är en stabil och säker elproducent som bidrar till en i stort sett fossilfri elproduktion i Sverige.

Torbjörn Wahlborg

produktionschef Vattenfall