Under en lång tid har transportsektorn präglats av usla arbetsvillkor och dumpade löner för yrkesförare. Frånvaron av tydliga regler och påföljder vid fusk har lett till osund konkurrens, skriver debattören.
Under en lång tid har transportsektorn präglats av usla arbetsvillkor och dumpade löner för yrkesförare. Frånvaron av tydliga regler och påföljder vid fusk har lett till osund konkurrens, skriver debattören. Bild: Thomas Johansson / TT

Jimmie Åkesson bryr sig inte om svenska yrkesförare

Vi socialdemokrater har genomfört åtgärd efter åtgärd för bättre villkor för yrkesförare. Nu riskeras arbetet av Sverigedemokraternas allianser, skriver Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

När regeringen tillträdde 2014 såg vi stora behov av att skapa ordning och reda i transportsektorn. Alltför länge hade yrkesförare usla arbetsvillkor och seriösa åkerier slogs ut på grund av fusk och fiffel i branschen. Vi socialdemokrater genomförde åtgärd efter åtgärd i Sverige och tog snabbt taktpinnen EU för att reglera upp branschen. Nu riskeras arbetet med bättre villkor för yrkesförarna av Sverigedemokraternas allianser.

Under en lång tid har transportsektorn präglats av usla arbetsvillkor och dumpade löner för yrkesförare. Frånvaron av tydliga regler och påföljder vid fusk har lett till osund konkurrens. Kriminalitet och fiffel har kunnat fortgå och seriösa åkerier som velat göra rätt har stått som förlorare när det lönat sig att fuska.

ANNONS

Utbrett fusk

Bakgrunden till att fusket kunnat breda ut sig är en marknadsliberal övertro på att avregleringar skulle gynna innovation, konkurrens och kvalitet. Det manifesterades inte minst i den moderatledda regeringens politik på transportområdet, där man såg en ”öppen inre marknad” på transportområdet som överordnat schysta villkor för yrkesförarna och ordning och reda på våra vägar.

När vi socialdemokrater 2014 kom i regeringsställning valde vi att lägga om politiken. Ordning och reda på våra vägar, schysta villkor för yrkesförarna och sund konkurrens i transportsektorn blev våra tre övergripande mål.

Vi möjliggjorde för polisen att låsa hjulen på transporter vid misstanke om brott och införde vinterdäckskrav för tunga fordon. Vi öronmärkte 100 miljoner kronor för fler kontroller av utländsk trafik och ställde krav på transportköparna genom att införa ett så kallat beställaransvar. Insatserna har lett till en ökning med 430 procent av antalet ärendekontroller för otillåtna utländska transporter sedan 2016. På bara ett år har de kontrollerna på väg ökat med 2 000 till antalet.

Höjda avgifter för regelbrott

I EU-förhandlingarna om reformpaketet för bättre villkor i yrkestrafiken tog vi också ledartröjan i arbetet. Att vi fick gehör för våra krav innebar nya regler för kör- och vilotider, samt att utstationering ska gälla från dag ett när utländska åkerier utför transporter i Sverige. Nu går regeringen också fram med förslag på 50 procents höjning av sanktionsavgifterna vid överträdelser mot reglerna i Sverige. Det innebär att de svenska sanktionsavgifterna kommer att bli de högsta enskilda avgifterna i hela EU. Vi föreslår också nya regler för att utländska förare som utför kombitransporter i Sverige ska omfattas av svenska löner och villkor. I budgeten för nästa år skjuter vi dessutom till ytterligare 100 miljoner för skärpta kontroller av yrkestrafiken. Budskapet är tydligt. Fusk och brottslighet i branschen ska bekämpas.

ANNONS

Samtidigt tornar mörka moln upp sig. I EU har Sverigedemokraternas partigruppsvänner i EU-parlamentet, däribland polska Lag och Rättvisa, drivit på för att riva upp reglerna för bättre villkor för yrkesförarna. De har tagit frågan till EU-domstolen. Därför har regeringen tagit det unika beslutet att intervenera i samtliga rättsmål för att försvara yrkesförarnas villkor. Det är en unik åtgärd som understryker vikten av reformen.

Öronbedövande tystnad

När jag vid upprepade tillfällen frågat Sverigedemokraterna vad de gjort för att stoppa deras polska partivänner i EU möts jag av en öronbedövande tystnad, som i grunden handlar om att Jimmie Åkesson och hans parti inte bryr sig om yrkesförarnas villkor. Det har Jimmie Åkesson tidigare visat prov på när han tillsammans med Moderaterna valde att rösta ner regeringens förslag på att svenska löner ska gälla vid offentlig upphandling. Eller när Åkesson i sin egen budget föreslog att avskaffa de regionala skyddsombuden, vars roll är så avgörande för att öka tryggheten och minska riskerna på tusentals löntagares arbetsplatser.

För oss socialdemokrater är schysta villkor och ordning och reda på våra vägar en hjärtefråga och vi fortsätter stå upp för yrkesförarna och seriösa transportföretag

För oss socialdemokrater är schysta villkor och ordning och reda på våra vägar en hjärtefråga och vi fortsätter stå upp för yrkesförarna och seriösa transportföretag. I grunden handlar det om hur vi ska organisera samhället. Bara med en socialdemokratiskt ledd regering står vi upp för yrkesförarna.

ANNONS

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister
Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister Bild: Fredrik Sandberg/TT
Under en lång tid har transportsektorn präglats av usla arbetsvillkor för yrkesförarna och social dumpning. Frånvaron av tydliga regler och påföljder vid fusk har lett till osund konkurrens, skriver debattören.
Under en lång tid har transportsektorn präglats av usla arbetsvillkor för yrkesförarna och social dumpning. Frånvaron av tydliga regler och påföljder vid fusk har lett till osund konkurrens, skriver debattören. Bild: Thomas Johansson/TT
ANNONS