Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Jas-motorn är också ett viktigt säkerhetsintresse

Om JAS 39 Gripen E är ett väsentligt säkerhetsintresse, varför är då inte underhåll och produktstöd av motorn, den enskilt viktigaste komponenten i flygplanet, också en del av detta? Försvarsminister Peter Hultqvist (S) blir oss svaret skyldig, skriver Alliansen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Jas 39 E, 4-5/1 och 9/1

I sin replik nämner försvarsminister Peter Hultqvist (S) inte med ett ord att de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna nu genomdrivit att även stridsflygplan som försvaret har operativt behov av ska kunna säljas utomlands. Inte heller Sverigedemokraterna, Mikael Jansson och Roger Ricthoff, berör frågan i sitt inlägg. Detta bör särskilt noteras.

Sverigedemokraterna, som påstår sig värna om det svenska försvaret, är också berett att flytta produktstöd och underhåll utomlands. Skälet som anges är att man känner sig bunden av regeringens budget. Detta är rent nonsens. Varje parti bedriver ju politik utifrån sitt budgetförslag. Och på vilket sätt tror man att det skulle bli billigare att utföra vidmakthållandet i USA?

Inga pågående förhandlingar

Strax före jul fick både försvarsutskottet och försvarsministern brev av GKN i Trollhättan. Företaget informerade då om att man såg vidare förhandlingar kring produktstöd och underhåll som meningslösa. Förhandlingarna mellan FMV och berörda industrier hade då pågått under flera år utan något resultat. Således är det inte korrekt av försvarsministern att påstå att förhandlingar pågår. Det svenskbaserade alternativet deltar inte längre.

Överdirektören på FMV Dan Olsson informerade också utskottet under hösten om att det alternativ för produktstöd som nu gäller är General Electrics fabrik i Jacksonville, Florida. Och, ja, det kommer att betyda att de svenska stridsflygmotorerna på årlig basis skickas just över Atlanten. I Jacksonville kommer den svenska kunden att få konkurrera med åtta-tio andra långt större länder om service och faciliteter. Till detta ska läggas att Sverige är det enda land i världen som valt att ha den aktuella motorn som en enmotorsinstallation, vilket knappast ger någon gräddfil för oss.

Blir kvar på marken

Försvarsministern återkommer gärna till det faktum att regeringen pekat ut stridsflygförmågan som ett väsentligt, nationellt säkerhetsintresse. Det ger anledning till två reflektioner:

  • Om JAS 39 Gripen E är ett väsentligt säkerhetsintresse, varför är då inte underhåll och produktstöd av den enskilt viktigaste komponenten i flygplanet också en del av detta?
  • Om ett enda delsystem i denna samlade stridsflygförmåga fallerar står ju vårt flygvapen ändå på marken?

Försvarsministern finner det anmärkningsvärt att oppositionen vill peka ut ett enskilt företag när det gäller upphandlingen av produktstöd och underhåll av motorerna. Sanningen är ju den att både när det gäller att slutleverera stridsflygplan respektive att underhålla och produktstödja motorn finns det bara vardera ett svenskt alternativ att tillgå. Saab när det gäller sammansättning och slutleverans av planet och GKN ifråga om underhåll och produktstöd.

Taget ur luften

Detta leder ju också fram till slutsatsen att om man inte vill ge GKN produktstöd och underhåll till vår enda flygmotor kommer företaget att avveckla sin militära flygmotorkompetens. Därefter finns det inte längre något företag i Sverige med motsvarande förmåga. Och tanken, att vi i framtiden på nytt skulle kunna återskapa denna kompetens som byggts upp under många decennier, är av försvarsministern dock tagen ur luften.

Peter Hultqvist vill skjuta alla besvärliga frågor på framtiden. De frågor vi ställt på denna debattsida måste emellertid besvaras nu:

  • Varför vill regeringen och dess samarbetspartier riskera tillgängligheten till vårt flygvapen genom att förlägga produktstöd och underhåll till USA?
  • Varför ska på sikt hundratals arbetstillfällen för ingenjörer och metallarbetare flyttas från Trollhättan? Och varför måste vi avveckla i Sverige baserad flygmotorkompetens?

Allan Widman (L)

försvarsutskottets ordförande

Hans Wallmark (M)

försvarspolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C)

försvarspolitisk talesperson

Mikael Oscarsson (KD)

försvarspolitisk talesperson