Eva Olofsson (V), regionråd, och Jan Alexandersson (V), regionrådsersättare.
Eva Olofsson (V), regionråd, och Jan Alexandersson (V), regionrådsersättare.

Jämlik sjukvård bästa vägen till minskade klyftor

Jämlikhet och rättvisa. Vi vill bygga ett Västra Götaland för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i Västra Götalandsregionen, skriver Eva Olofsson (V) och Jan Alexandersson (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Varje del i Vänsterpartiets budgetförslag har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården. Vi kan inte ha akutavdelningar där patienter får ligga i korridorerna för att det inte finns plats på en vårdavdelning. Vi kan inte fortsätta ha långa kötider för att bli opererad eller få annan specialistvård. Vi kan inte klara vården utan personal. Vi är helt beroende av att kunna rekrytera och behålla dem som ska göra jobbet.

Många i våra kvinnodominerade vårdyrken är lågavlönade och lönediskriminerade. De jobbar i en tuff arbetsmiljö och vi riskerar att de väljer bort oss om inte arbetsvillkoren förbättras. Vår viktigaste budgetsatsning är därför en halv miljard till jämställda löner, låglönesatsning och kortare arbetstid. Inget akutsjukhus i Västra Götaland klarar i dag vården inom sina ekonomiska ramar, utan tvingas till nedskärningar som drabbar patienter och personal. Den utvecklingen måste brytas och sjukvården måste få resurser att klara sin verksamhet.

ANNONS

Nära vård

Den vård som patienterna behöver ofta ska finnas nära. I den vården är det viktigt med en trygg kontakt på vårdcentralen. Det må vara en sjuksköterska, en psykolog eller en läkare eller någon annan av de viktiga professionerna på en vårdcentral. Det måste bli enklare att få kontakt med vårdcentralen och det måste finnas tider att boka. Därför ska vi bygga ut den nära vården.

Det finns ingen planet B, utan vi måste värna den planet vi har och det vi ska klara är en fossilfri region 2030. Vi vill ha ekologiskt odlad mat i regionens kök och vi måste värna vårt vatten i hav och sjöar.

Sänkt pris på pendlarkortet

Vägen till fossilfrihet är till exempel att få fler att resa tillsammans, i stället för i egen bil. Vi vill inte ha några höjningar av biljettpriserna i kollektivtrafiken och vi vill sänka priset på pendlarkortet Regionen Runt 30 dagar från dagens 1 725 kronor till 1 400 kronor. Vi vill återinföra ungdomsrabatten för dem som är 20 till 25 år.

För övrigt anser vi att det är en dålig idé att lämna över skattepengar till vinstdrivande företag och att det i stället är en bra idé att använda våra gemensamma pengar till vår gemensamma välfärd. En region för alla - inte bara några få.

ANNONS

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare

ANNONS