Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En skola, där alla elever oavsett bakgrund har möjlighet att lyckas, kräver en skola som ser individen, ett skolsystem som inser att individer är olika, som orkar hålla fast vid ett systematiskt kvalitetsarbete och erbjuder en mångfald av skolor. Vi krokar gärna arm med LR i detta arbete, om de accepterar att friskolorna har kommit för att stanna, skriver Ulla Hamilton.

Jaga inte friskolor – fokusera på skolkrisen

Det är välkommet att Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver om att många unga riskerar att slås ut orsakat av en dålig grund från skolan. Att nära en tredjedel av eleverna inte klarar gymnasieexamen är skrämmande siffror. Det är detta som skoldebatten borde handla om i stället för jakten på friskolor, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Skolans kris, 12/9

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor och det är uppenbart att Sverige behöver såväl kraftsamling som kreativa lösningar för att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag. Det krävs ökat fokus på ledarskapet i skolan, att alla har ett systematiskt kvalitetsarbete, att utveckla lärlingssystemet med lärlingslön och säkerställa en fungerande studievägledning. Flera av förslagen från Lärarnas Riksförbund (LR) är kloka, men jag välkomnar framförallt konkreta förslag med fokus på kvalitet, inte på driftsform, som så ofta annars.

För sanningen är tyvärr att LR samtidigt har en agenda för att stoppa flera av de mest framgångsrika och innovativa skolorna vad gäller att vända denna dåliga trend. LR har hittills deltagit aktivt i jakten på friskolorna, oavsett hur duktiga skolorna är. Det kan handla om fristående gymnasieskolor såsom Framtidsgymnasiet i Göteborg eller Lärlingsgymnasiet som framgångsrikt arbetar med att utveckla just lärlingsutbildningarna. Dessa och de allra flesta friskolor drivs som aktiebolag. Hade dessa skolor funnits om LR fått som de vill? Antagligen inte.

Slår undan fötterna

Får LR, eller för den delen regeringen med sitt förslag om vinsttopp, igenom sin vilja slås fötterna undan för mångfalden i skolan och Sverige kastas tillbaka 30 år i tiden. Det innebär även att LR:s medlemmar förlorar möjligheten att kunna välja arbetsgivare.

Det är viktigt att återupprätta det kompensatoriska uppdraget och då måste alla bidra, det handlar om hela skolkedjan. Skolverkets SALSA visar att många fristående grundskolor har bättre resultat än förväntat, med hänsyn till elevsammansättningen. Skolinspektionens enkäter till såväl lärare som föräldrar visar att de fristående skolorna har högre nöjdhet än de kommunala skolorna på samtliga punkter.

Så låt oss jobba tillsammans för att förhindra den utslagning som det varnas för i artikeln. Det handlar inte bara om pengar utan också om vad som sker innanför skolans väggar. En skola, där alla elever oavsett bakgrund har möjlighet att lyckas, kräver en skola som ser individen, ett skolsystem som inser att individer är olika, som orkar hålla fast vid ett systematiskt kvalitetsarbete och erbjuder en mångfald av skolor. Vi krokar gärna arm med LR i detta arbete, om de accepterar att friskolorna har kommit för att stanna.

Ulla Hamilton

Friskolornas riksförbund