Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Järnvägsunderhållets totala förfall i ett nötskal

Regeringens och Trafikverkets totala brist på kontroll av järnvägens kondition manifesteras i ett nytt regeringsbeslut som bara innehåller självklarheter. Dock inte det viktigaste i detta sammanhang: krav på att underhållsinsatser måste relateras till effektmål och kunna mätas mot dessa, skriver underhållsexpert Ulf Sandberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den dåvarande regeringen sa ”att allt är bättre”, den nuvarande ”att det är viktigt att Trafikverket i sin egen organisation har god kunskap om anläggningen, dess tillstånd och behov av åtgärder” samt ”För fler tåg i tid är det också viktigt att Trafikverket i sin egen organisation har god kunskap om anläggningen, dess tillstånd och behov av åtgärder”, vilket man kan läsa på regeringens hemsida. Detta som motiv till torsdagens regeringsbeslut om att uppdra åt Trafikverket att i egen regi kontrollera behovet av underhåll och följa upp de arbeten som utförs av anlitade entreprenörer.

Man tager sig för pannan!

Att dessa självklarheter föranleder ett beslut tyder på total inkompetens inom ansvarig myndighet samt inom regeringen. Utöver detta fattas mycket, något jag påpekat tidigare (GP 2 dec 2012) samt i inlaga till utredningen ”En enkel till framtiden”:

Ställ krav i stället

Hela branschen måste sättas under starkare krav på effektivitet, och detta måste relateras till effektmål och kunna mätas mot dessa! Effekterna av särskilt beviljade medel måste kunna redovisas. Ställ krav på att:

  • Aktörernas effektivitet öppet redovisas.
  • Effekterna av satsningar men också från löpande anslag öppet redovisas.
  • Fel, störningar och deras orsaker och konsekvenser i järnvägsnätet skall öppet redovisas.
  • Inställda tåg skall givetvis tas med i statistiken – de redovisas ej i dag – tala om att stoppa huvet i sanden!
  • Tillvarata erfarenheter inom underhållet av hela infrastrukturen och överför detta till oupplysta delar av densamma.

I dag är det lätt att göra så lite som möjligt för att nå mål och krav i de underhållskontrakt som etablerats. Detta gäller även Trafikverket som ansvarar för att beslut och åtgärder kommer tillstånd. De har inte ens koll på vad de krävt och att detta utförts!

Ulf Sandberg

tekn dr, forskare i industriellt underhåll vid Chalmers Tekniska Högskola