Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det måste vara glasklart att hedersförtrycket inte har någon plats i Sverige eller i Göteborg, skriver Helene Odenjung (L).
Det måste vara glasklart att hedersförtrycket inte har någon plats i Sverige eller i Göteborg, skriver Helene Odenjung (L).

Jämställdhet är en frihetsfråga

Liberalerna har i över hundra år stridit för att Sverige ska bli ett land där jämställdhet råder mellan män och kvinnor. Den liberala feminismen har lagt grunden för svensk jämställdhet och demokrati och det ska den fortsätta göra, skriver Helene Odenjung (L), kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Enligt en ny rapport från Världsbanken finns det sex länder i världen där det råder ekonomisk jämställdhet – Sverige är ett av dessa länder. Det kan inte ses som något annat än en framgång i jämställdhetsfrågan ur ett nationellt perspektiv. Men att bara sex länder anses vara ekonomiskt jämställda är ett underbetyg ur ett internationellt perspektiv. Det bekräftar att jämställdhetskampen inte är över.

Liberaler har i över hundra år tagit strid för demokrati och jämställdhet. Vi tog kampen för kvinnlig rösträtt, för att kvinnor skulle få arbeta som vem som helst och vi tar strid för aborträtten och i förlängningen kvinnans rätt till sin egen kropp som i dag hotas av extrema krafter som vill rulla tillbaka Sverige 100 år i tiden.

Det finns till och med de som tycker att jämställdheten har gått för långt. Det har den inte. Som liberal har jag många med mig som kämpar för kvinnors rättigheter, jag kommer inte backa en millimeter i att försvara dessa.

Att flickor och kvinnors liv begränsas i stort och smått är oacceptabelt. Hedersförtrycket är vår tids största jämställdhetskamp och den liberala feminismen behövs för att tackla framväxten av hedersförtryck. Vi måste motarbeta självutnämnda moralpoliser och småpåvar som ser som sin uppgift är att tillrättavisa och kontrollera kvinnor och flickor. Det hör inte hemma i ett modernt liberalt samhälle.

Vår tids jämställdhetskamp

Hedersförtrycket är inte ett nytt fenomen, det saknas inte kunskap, men det har saknats politiskt mod och handlingskraft att konsekvent ta itu med denna sedvänja som berövar flickor, kvinnor men också pojkar och mäns, frihet och rättigheter att leva som de själva vill.

Det är flickor som begränsas i sitt umgänge, vad de får ha på sig, i vilken undervisningen de får eller inte får delta i, de förvägras skolaktiviteter och skolresor. Pojkar tvingas övervaka sina systrar och släktingar. Under allt för lång tid har dessa flickor svikits inte bara av sina familjer utan av omgivningen som, kanske av okunnighet, valt att titta bort

Flera rapporter, från exempelvis Varken Kuvad eller Hora och Göteborgs stads egen kartläggning, bekräftar mycket av det vi redan visste. Hundratusentals barn och ungdomar i Sverige lever under förtrycket och kontrollen av barn och ungdomar ökar och sträcker sig ned till förskolan. Det är helt oacceptabelt.

Som politiker och förälder finns det inget som gör mig så arg som när barns rättigheter inskränks och kränks.

Nu har vi lagt om Göteborgs stads kursriktning och ett viktigt arbete är i gång på flera nivåer. Vi ska bekämpa hedersförtrycket sida vid sida med skolan, socialtjänsten och polisen.

Göteborg växlar upp

I flera år har Liberalerna tillsammans med Alliansen i Göteborg drivit övriga partier framför sig för att på riktigt tackla det framväxande hedersförtrycket. Fler har valt att ansluta sig till vår kamp, det välkomnar vi.

Som kommunalråd med ansvar för skola och utbildning men också för jämställdhetsfrågan och mot hedersförtryck vet jag hur viktigt det är att ge personal rätt förutsättningar att hantera frågor som rör hedersförtryck. I detta nu har vi ett omfattande arbete igång som kommer stärka Göteborgs stads förmåga att förebygga, upptäcka och hantera hedersförtrycket. Vi kommer bland annat:

• Inrätta ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

• Säkerställa att utbildningar och kompetenshöjande insatser genomförs i hela staden i samarbete med den Nationella samordnaren mot hedersförtryck.

• Tillsätta en Amandakommission i syfte att säkerställa att staden i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

• Ser över stöd och rutiner för anmälan och hot och dödshot mot vår personal, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden.

Sverige växlar upp

I januariavtalet fick Liberalerna igenom flera helt nödvändig och viktig politik för att växla upp Sveriges arbete mot hedersförtrycket. Bland annat fick vi igenom att:

• Hedersrelaterat våld och förtryck ska ge strängare straff och att brottet ska få en egen brottsrubricering och en egen särskild straffskärpningsrubricering.

• Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om utvisning alltid prövas.

• Skyddet för den som utsätts ska stärkas.

• Myndigheternas möjligheter att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas ska stärkas.

• Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet.

• Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas.

Det handlar om att slå vakt om rättssamhället och allas rätt till frihet och mänskliga rättigheter. Det måste vara glasklart att hedersförtrycket inte har någon plats i Sverige eller i Göteborg.

Helene Odenjung (L)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för jämställdhet och hedersförtryck