Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Gunnar Werner och Einar Hansson.

Investera i ett Angered där människor kan känna sig hemma

Det behöver ske betydligt större grepp för att vitalisera hela Angered. Ett sätt är att komplettera med ytterligare cirka 15 000 bostäder. Genom att erbjuda ytterligare 30–40 000 göteborgare varierade bostadsmiljöer rika på innehåll och trivselvärden kommer man att höja Angereds status som förortsområde, skriver arkitekterna Gunnar Werner och Einar Hansson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I slutet av juni var vi på studiebesök i Rannebergen: Gunnar Werner, arkitekt, Einar Hansson, Göteborgshistoriker och Dan Kristiansson, filmfotograf. För 50 år sedan var Gunnar Werner engagerad i planeringen av Rannebergen och avsikten med vårt besök var att med samtal och filminspelning dokumentera planeringsprocessen och se om tankegångarna då återspeglas i dagens Rannebergen.

Rannebergen utgörs av en hästskoformad bergplatå med cirka 1 600 lägenheter kring en park med orörd natur och intima entrégårdar vid varje hus. Planeringen skedde i nära samverkan med stadens förvaltningar och resulterade i ett bostadsområde som vid inflyttningen innehöll skolor, daghem, fritidslokaler, butiker, samvarolokal med tvättstuga för varje bostadshus. I parken fanns utrymme för olika fritidsaktiviteter, en dansbana och i det integrerade centrat låg ett bad ihop med fritidslokaler, butiker och mellanstadieskola. Området belönades med ett pris och en utmärkelse från Per och Alma Olssons fond för sitt sociala innehåll.

Höja Angereds status

Sannolikt måste man återskapa de servicefunktioner och aktiviteter som fanns från början och flitigt utnyttjades av de boende. Här måste de boende engageras i samverkan med förvaltande bolag, stadsdelsnämnd och kommunala förvaltningar!

I parken fanns utrymme för olika fritidsaktiviteter, en dansbana och i det integrerade centrat låg ett bad ihop med fritids-lokaler, butiker och mellanstadieskola. Området belönades med ett pris och en utmärkelse från Per och Alma Olssons fond för sitt sociala innehåll.

Men det behöver ske betydligt större grepp för att vitalisera hela Angered! Ett sätt är att komplettera med ytterligare cirka 15 000 bostäder. Det handlar samtidigt om att skapa goda samband mellan olika bostadsenklaver och knyta ihop dagens splittrade stadsstruktur. Genom att erbjuda ytterligare 30–40 000 göteborgare varierade bostadsmiljöer rika på innehåll och trivselvärden kommer man att höja Angereds status som förortsområde.

Med ett brett utbud av varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer blandas olika samhällsgrupper. Redan från inflyttning kan gemenskap, trivsel och trygghet odlas på ett odramatiskt sätt. Förutsättningen är då att allt planeringsarbete och byggande sker på ett organiserat sätt – med omsorg och ansvar, och utan tidspress. Arbetet måste präglas av ambitionen att utveckla upplevelserika stadsmiljöer i samspel med naturen. Allt vad som hör till boendet måste finnas med: skolor, daghem, fritidsaktiviteter, vård och omsorg, butiker och gärna insprängda arbetsplatser.

Kollektivtrafiken ges hög prioritet

Ett väl fungerande transportnät är ett ”måste” där kollektivtrafiken ges hög prioritet. Önskvärt vore att man kunde skapa en snabbförbindelse till viktiga arbetsområden: på Hisingen eller i stadskärnan. Eventuellt kan Angeredsbanan förstärkas och förlängas i bergtunnel till Rannebergen. Stadsbanan kompletteras med bussar i de olika delområdena med bekväma gångavstånd till hållplatser. Logistiken kan utvecklas för att skapa korta restider och bekväma samband.

Med ett brett utbud av varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer blandas olika samhällsgrupper. Redan från inflyttning kan gemenskap, trivsel och trygghet odlas på ett odramatiskt sätt.

Totalt sett kan man genom att komplettera Angered med nya bostäder i förening med bekväma kommunikationer investera i en stadsdel där människor kan känna sig hemma och uppleva gemenskap och trygghet. På så vis kan det skapas social stabilitet och ett Angered med bestående värden!

Potentiell markreserv

Tillsammans med marker mot Olofstorp kan Angered utgöra reserver för mellan 20–30 000 bostäder. På liknande sätt skulle Hisingen och nordvästra Göteborg (Torslanda – Björlanda – Säve – Rödbo – Larsered – Västra Tuve) kunna utgöra en markreserv för 60–90 000 bostäder samt likaså sydvästra Göteborg (Hovås – Kullavik - Billdal – Gartersered) med en möjlig reserv på 20–30 000 bostäder. Totalt kan då finnas i Göteborgs kommun en potentiell markreserv för mellan 100–150 000 bostäder – något som borde utredas och reserveras mark för i översiktsplanen.

På så vis kan man trygga en framtida bostadsförsörjning och skapa beredskap för ett expanderande näringsliv och dess behov av attraktiva bostäder vid nyrekrytering. Detta arbete måste starta nu för att man om cirka fem år ska kunna börja bygga.

Kommunens förvaltningar måste parallellt med pågående byggande sannolikt förstärkas för att klara av denna uppgift. Göteborg förtjänar en långsiktig planering för att kunna växa på ett organiserat sätt och skapa bestående värden.

Gunnar Werner

arkitekt SAR / MSA

Einar Hansson

Göteborgshistoriker, stadsvandringsledare, arkitekt