Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Integration vänder trenden i Göteborg

Gängkriminalitet och oroligheter har gett Göteborg en negativ image. Med riktade insatser för att främja integration kan vi bryta trenden, skriver bland andra Hans Rothenberg (M), riksdagsledamot.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg får i dag oönskad medial uppmärksamhet världen över. Organiserad brottslighet, beställningsmord och bilar som brinner i områden där förtvivlade föräldrar som är oroliga för sina barns säkerhet och framtid. Detta skapar bilden av Göteborg som en osäker stad.

Orsakerna till att vår stad utvecklat denna brottslighet är flera och svåra att överse. Men att man valt stadsdelar som Biskopsgården, Backa och Angered som nav är i grunden resultatet av en dåligt fungerande integration.

Vi moderater vill välkomna fler människor, ge dessa möjligheten att bli göteborgare, för att studera eller arbeta här. Men utanförskapet och segregation i Göteborg är ett hinder och har blivit en del av det politiskt misskötta Göteborg. Visionen skall vara en attraktiv stad och internationell tillväxtregion dit man vill flytta för att sedan bo kvar i. Därför måste vägen till att få människor i arbete gå skyndsamt.

För att bra integration ska bli möjlig måste vi stärka möjligheterna till egen försörjning. Göteborgs historia visar att integrationen finns i blodet, allt sedan holländare byggde staden och skottar utvecklade den. Även nya göteborgare måste ges möjlighet att stå på egna ben. För att stärka Göteborg och bryta segregationens utanförskap måste vi målmedvetet lyfta fler idéer för att bygga ett gemensamt Göteborg

Följande förslag är en god början:

Skolan måste snabbt bli mycket bättre. Bokför antalet icke godkända elever som en kunskapsskuld. Underkända betyg bör ge sommarskola. Ge lärarna stabila och hållbara förutsättningar för att ge eleverna kunskap, arbetsro och bekräftelse. Skolan behöver ett ledarskap som gör lärarna entusiastiska. Göteborg skall locka till sig de bästa rektorerna och de bästa lärarna som ska kunna vidareutvecklas. Bland annat genom att lärare besöker skolor i andra länder och ta med sig idéer hem. Göteborgs skolor skall bli kända för att möjliggöra karriärvägar för personalen och klassresor för eleverna från utanförskap till studier och arbete.

Välfärdens personal är viktiga på många sätt och behöver bli mer synliga. De som arbetar i mer utsatta områden skall kunna premieras och få rätt administrativt stöd. Socialsekreterare och lärare i nordöstra Göteborg måste ges möjligheten att tjäna mer än i andra delar av staden.

Kriminaliteten börjar bli systemhotande. Rekryteringen till kriminella gäng måste brytas genom dels kraftfulla åtgärder mot förstagångsförbrytare men också genom att tillförsäkra en skola där kunskapsluckor inte tillåts bli bestående. Projektet ’Ung och Trygg’ går att bygga vidare på i samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv tillsammans med polis, åklagare och bostadsbolag. Dessutom måste avhoppen från kriminella gäng stödjas genom att erbjuda tidigare brottslingar en alternativ karriär. Polisen behöver mer resurser och tydligare lagar som gör det lättare att konfiskera kriminellas tillgångar.

Göteborg behöver fler bostäder till en växande befolkning. För det behövs en effektivare och mer kreativ hantering av detaljplanearbetet där byggföretagen ska kunna använda egna konsulter. Blandat boende skapar möjlighet att bo kvar men byta bostadsform. Förutom fler hyresrätter behövs fler studentlägenheter och bostadsrätter även i områden där de idag saknas och en stor satsning på rad- och småhus. En satsning på småhus i dessa områden kan komma till stånd om även mindre byggherrar kan bygga i Göteborg. Det innebär att också små och medelstora företag kan utvecklas.

Arbetslinjen behöver uppdateras. Satsningen på sommarjobb för ungdomar är bra men bör också omfatta arbetslösa och nyanlända. Så kan även alla de som inte har språket eller kontakterna komma in på arbetsmarknaden. Parker, trädgårdar och kyrkogårdar kan skapa fler praktikplatser liksom fastighetsskötsel, industriföretag och stöd inom vården kan skapa insteg till arbetsmarknaden.

Lär av Södertälje och Manpower Telge Jobbstart. Arbetsförmedlingen behöver nytänkande för att nå bättre resultat och de behöver konkurrensutsättas genom att resultatinriktade fristående aktörer kan verka i några stadsdelar. Det ger oss även en jämförelse och utvecklingsmöjlighet av arbetsförmedlingen.

Lär av Nacka och Västerås där erfarenheterna av kundvalssystem för vuxenutbildning är goda. Deras resultat är att nästan nittio procent får arbete efteråt. Språket är nyckeln för etablering i ett nytt land. Slösa inte med kompetens och ta vara på drivkrafter – kartlägg kompetenser och undervisa i svenska redan under asylprövningstiden. SFI ska kunna ges på distans.

Vi som värnar om Göteborg välkomnar att fler blir göteborgare. Vi vill se en attraktiv internationell tillväxtregion som växer hållbart och inkluderande. Då behövs ett samlat och målmedvetet grepp för att nå dit.

Jan Lindblom (M)

ordförande Moderaterna i Kortedala/Bergsjön/Nylöse, ledamot Region-utvecklingsnämnden

Pontus Båth (M)

ordförande MUF Göteborg, ersättare Regionutvecklingsnämnden

Hans Rothenberg (M)

riksdagsledamot, ledamot Business Region Göteborg AB

Maria Rydén (M)

ordförande Moderaterna i Göteborg, kommunalråd