Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Inte Migrationsverkets sak att stoppa personer med jobb

Migrationsverket tycks vilja förbjuda medmänsklighet i Göteborg då man nekar utsatta människor arbetstillstånd – trots att de fått jobb hos sociala företaget ABIS Göteborg, skriver bland andra advokat Tomas Fridh.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fem personer som erbjudits arbeten på det sociala kooperativet ABIS i Göteborg, har nyligen fått avslag på sina ansökningar om arbetstillstånd trots att de erbjuds arbeten som uppfyller alla krav som lagen ställer. Migrationsverket avslår ansökningarna med hänvisning till att arbetena anses ha skapats enbart i syfte att personer i behov av arbete och uppehållstillstånd ska få dessa behov uppfyllda. Alltså – som det får förstås – i motsats till att arbeten skapats för att arbetsgivaren vill göra vinst.

Människor som flyr krig och svält har i alla tider varit i behov av medmänsklighet för att klara sin flykt och för att starta upp ett nytt liv i det samhälle de landat. I vår tid har internationella aktörer och stater till stor del tagit på sig detta ansvar. Inte minst efter utvecklingen i Sverige 2015 stod det dock klart även i vår del av världen att migration och integration behöver hjälp från enskilda medborgare, samfund och organisationer för att fungera. Engagemang, entusiasm och just medmänsklighet från människor i mottagarländer är en oersättlig ingrediens för integration och migranternas väg in i sitt nya samhälle.

Dessa personer erbjuds anständiga löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal i stället för att tvingas tigga eller utnyttjas på annat sätt.

Det sociala kooperativet ABIS är ett icke vinstdrivande företag som sedan 2011 skapat arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället som asylsökande familjer, EU-migranter och traffickingoffer. Dessa personer erbjuds anständiga löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal i stället för att tvingas tigga eller utnyttjas på annat sätt.

ABIS har en omsättning på över åtta miljoner kronor och är en framgångssaga med i dag 44 anställda personer samt kontrakt med 1 060 privatkunder och 35 företag, föreningar och stiftelser. ABIS verksamhet sker i nära samarbete med fackföreningen och flera kommunala verksamheter med full transparens. Ingen anställs i företaget på andra villkor än vad som är tillåtet enligt svensk migrationsrätt.

Anställningar hos ABIS uppfyller även lagens alla krav på lön och arbetsvillkor.

Företagande som drivs av både ekonomiska incitament, men även socialt engagemang och medmänsklighet står inte på något vis i konflikt med reglerna på svensk arbetsmarknad eller för svensk arbetskraftsinvandring. Anställningar hos ABIS uppfyller även lagens alla krav på lön och arbetsvillkor. Att Migrationsverket ändå nu avslår ansökningarna innebär att ideella krafters nödvändiga engagemang förklaras olagligt. Riktiga, viktiga arbeten förklaras vara skenarbeten.

Den som utför ett faktiskt arbete och erhåller kollektivavtalsenlig ersättning för detta har rätt till arbetstillstånd i Sverige, oavsett arbetsgivarens syfte med verksamheten.

Lagstiftningen och praxis på området är relativt tydlig och den juridiska frågan torde vara klar. Den som utför ett faktiskt arbete och erhåller kollektivavtalsenlig ersättning för detta har rätt till arbetstillstånd i Sverige, oavsett arbetsgivarens syfte med verksamheten. Det är i dag de anställande arbetsgivarna som fritt ska bedöma om en viss arbetssökandes arbetskraft är behövd på den svenska arbetsmarknaden. Detta är inte en fråga för Migrationsverket. Därmed hoppas vi starkt på att domstolarna kommer att ändra Migrationsverkets beslut i dessa enskilda ärenden.

Vad är det i vår tid som på område efter område föder initiativ som riktas mot, och begränsar, medmänskligheten?

Dock väcker förekomsten av dessa beslut viktiga frågor som behöver diskuteras. Vad är det som får Migrationsverkets handläggare att gå in på dessa resonemang just nu?

Vad är det i vår tid som på område efter område föder initiativ som riktas mot, och begränsar, medmänskligheten?

Även om antalet nya migranter i Sverige fortsätter minska borde det vara uppenbart även för Migrationsverket att privatpersoners energi, initiativ och medmänsklighet under lång tid framöver kommer att vara en nödvändig del för att integration och mottagande ska bli bra för både migranterna och samhället omkring dem.

Vi uppmanar Migrationsverkets ledning att närmare granska de fem nu aktuella ärendena som gäller ABIS blivande anställda och tydliggör att även Migrationsverket ser att medmänsklighet har en fortsatt viktig plats inom det svenska samhället och i den svenska migrationsrätten.

Tomas Fridh

advokat på Fridh Advokatbyrå och ombud i de rättsliga processerna

Margreth Heirås

ABIS Göteborg

Leif Dahlin

kyrkoherde emeritus i Bergsjöns församling

AnnSofie Olsson

diakon i Bergsjöns församling

Eva Glemme

stiftsadjunkt, Göteborgs stift

Matilda Brinck-Larsen

verksamhetsansvarig Frivilligorganisationen Agape Göteborg

Gregor Noll

professor i internationell rätt, Handelshögskolan i Göteborg

Henry Ascher

professor/specialistläkare Göteborgs Universitet

Daniel Bernmar (V)

oppositionsråd, kommunstyrelsens andre vice ordförande i Göteborg

Stina Svensson (FI)

gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg

Karin Pleijel (MP)

Göteborgs stads kommunstyrelse