Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Liberalerna menar att nuvarande åldersgräns är etiskt oförsvarbar. Diagnostisering av bröstcancer och efterföljande behandling skall givetvis inte styras av kronologisk ålder. Det skall styras av tumördata och forskningsbaserade behandlingsalternativ, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT
Liberalerna menar att nuvarande åldersgräns är etiskt oförsvarbar. Diagnostisering av bröstcancer och efterföljande behandling skall givetvis inte styras av kronologisk ålder. Det skall styras av tumördata och forskningsbaserade behandlingsalternativ, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT

Inte försvarbart att äldre kvinnor stängs ute från mammografin

Bröstcancer drabbar en av tio kvinnor. Efter 74 år drabbar den 1 av 5 kvinnor. Ändå slutar vi screena kvinnor med mammografi efter 74 års ålder. Åldersgränsen måste höjas till 82 år, något som Liberalerna i Göteborg nu ska verka för i regionen (VGR), skriver Harriet Andreasson, Lina M. Eriksson och Eva-Lena Haag, Liberala kvinnor i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje år genomgår ungefär en miljon kvinnor i åldersintervallet 40–74 år mammografi i Sverige efter att ha blivit kallade till kontroll av vården. Mammografin utgör en del av det nationella och populationsbaserade screeningprogrammet för bröstcancer som också är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Av all bröstcancer som upptäcks så sker 66 procent via mammografi och 80 procent av de kvinnor som drabbas lever tio år efter sin diagnos. Efter 70 års ålder ökar dödligheten i bröstcancer med 20 procent. Cancern har då också ett mer aggressivt förlopp och är mer spridd.

Åldersintervallet om 40–74 år för screeningprogrammet infördes på 80-talet då medellivslängden var lägre än i dag. Idag lever kvinnor längre, är mer aktiva, och har bättre hälsa. Därför är det logiskt att utöka den bortre åldersgränsen. Åldersgränsen kan inte ses som något annat än diskriminering gentemot äldre kvinnor.

Eva-Lena Haag Bild: Jens Adamik
Eva-Lena Haag Bild: Jens Adamik
Harriet Andreasson Bild: Jens Adamik
Harriet Andreasson Bild: Jens Adamik
Lina M. Eriksson
Lina M. Eriksson

Dödligheten ökar

Få kvinnor är i dag medvetna om att rätten till regelbunden mammografi upphör vid 74 års ålder samtidigt som dödligheten i bröstcancer då dramatiskt ökar. Tvärtemot fakta, så tror många kvinnor att riskerna för bröstcancer minskar i högre ålder och att det är därför som vården slutar kalla dem till regelbunden kontroll.

Varför då denna förlegade åldersgräns? Det enkla svaret från Socialstyrelsen är att det saknas forskning och evidens för att motivera en utökad åldersgräns. Samtidigt ställer man sig positiv till all kunskapsutveckling och efterlyser forskning på området. Det blir alltså ett moment 22. Forskning för nyttan med en utökad åldersgräns saknas. Ur det perspektivet kan vi inte utöka den bortre åldersgränsen. Men om vi inte utökar den bortre åldersgränsen så kan vi ju inte heller få reda på om det medför någon nytta.

Det enkla svaret är helt enkelt att vi utökar den bortre åldersgränsen till 82 år. Genom att införa en ny gräns så ökar chansen att bröstcancern upptäcks tidigare, vilket gör att ingreppen inte blir lika omfattande. Det gagnar både kvinnorna och samhällsekonomin.

I Region Norrbotten har man redan utökat åldern för mammografi

Samtidigt möjliggör denna reform ett nytt nationellt dataunderlag vilket skulle gynna forskningen på området. Det kan i sin tur leda till ny evidens.

Liberalerna menar att nuvarande åldersgräns är etiskt oförsvarbar. Diagnostisering av bröstcancer och efterföljande behandling skall givetvis inte styras av kronologisk ålder. Det skall styras av tumördata och forskningsbaserade behandlingsalternativ.

Ytterst handlar det här nog ändå om respekt. Genom sina liv bär kvinnor det största ansvaret för allas vår vård och omsorg. De vårdande yrkena domineras av kvinnor. Med stor sannolikhet kommer du vid något tillfälle i livet få vård av just en kvinna. Det här handlar om henne. Din syster, din mamma, din vän, din livskamrat, din mormor. Det handlar om hennes rätt till omsorg och vård efter ett liv av att ha bidragit till det. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i.

Följer rekommendationerna

Regionerna har att förhålla sig till Socialstyrelsens rekommendationer, så det står regionerna fritt att erbjuda och finansiera den vård som de anser ska erbjudas kvinnor över 74 år, så även mammografi. I Region Norrbotten har man redan utökat åldern för mammografi. Varför ska vi inte göra detsamma överallt? Både den nationella arbetsgruppen för mammografi och Socialstyrelsen menar att en jämlik vård i Sverige bygger på att man följer rekommendationerna för screening i hela landet. Att höja åldern nationellt bidrar till att vi får jämförbart dataunderlag för framtida forskning. Så bryter vi åldersdiskrimineringen av kvinnor i cancervården.

Harriet Andreasson, Liberala kvinnor i Göteborg

Eva-Lena Haag, Liberala kvinnor i Göteborg

Lina M. Eriksson, Liberala kvinnor i Göteborg