Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Trots extra politiska satsningar på barnneuropsykiatri, har vi inte fullt klarat att möta behovet vad gäller utredningar, skriver Anna-Lena Holberg (M).  Bild: Stina Stjernkvist/TT, Pressbild
Trots extra politiska satsningar på barnneuropsykiatri, har vi inte fullt klarat att möta behovet vad gäller utredningar, skriver Anna-Lena Holberg (M). Bild: Stina Stjernkvist/TT, Pressbild

Inte ett enda barn skall behöva stå i kö för vård

Jag instämmer med Håkan Lösnitz (SD) och Birgitta Thörn (SD) om att situationen för barn som väntar på neuropsykiatrisk utredning behöver lösas – i Angered liksom i hela Västra Götalandsregionen. Detta är inget som Angereds Närsjukhus klarar på egen hand utan här krävs regiongemensamma insatser, skriver Anna-Lena Holberg (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Vårdköer för barn, 16/11.

Specialistcentrum barn och unga vid Angereds Närsjukhus arbetar med flera barnmedicinska inriktningar, barnneuropsykiatri och psykisk ohälsa vid samsjuklig medicinsk diagnos. När denna verksamhet startade 2008 hade man ett uppdrag att nå lokalbefolkningens behov. Därefter har lagstiftningen ändrats och det fria vårdvalet har lett till ett stort regionalt patientflöde.

Verksamheten är stark och som helhet nås målen för besök och ekonomi, men trots extra politiska satsningar på barnneuropsykiatri, har vi inte fullt klarat att möta behovet vad gäller utredningar.

Kapaciteten räcker inte

Det fria vårdvalet innebär att familjer från hela Västra Götalandsregionen söker sig till Specialistcentrum barn och unga vid Angereds Närsjukhus. Detta är i grunden positivt och ett kvitto på att verksamheten är eftertraktad, men det har samtidigt inneburit att inflödet blivit större än kapaciteten. Detta trots att verksamheten bara i år, genom olika satsningar, utökat utredningskapaciteten med 16 procent och att man på två år har ökat besöksfrekvensen inom barnneuropsykiatri med 36 procent.

Det fria vårdvalet innebär att familjer från hela Västra Götalandsregionen söker sig till Specialistcentrum barn och unga vid Angereds Närsjukhus

Under ett år klarar verksamheten att genomföra cirka 220 neuropsykiatriska utredningar med god kvalitet. Behovet är långt större än så.

Under 2017 tog man emot totalt 143 remisser från nordöstra Göteborg och 141 från övriga Västra Götalandsregionen. Under 2018 tog man emot totalt 184 remisser från nordöstra Göteborg och 138 från Västra Götalandsregionen.

Ska vi lyckas lösa köproblemen för barn som är i behov av neuropsykiatrisk utredning så krävs en gemensam insats i hela Västra Götalandsregionen. Ett sådant uppdrag är nu under uppstart.

Anna-Lena Holberg (M), ordförande i styrelsen för Sjukhusen i Väster