Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Inse allvaret med oskuldskontroller

DEBATT: Myndigheternas hantering av olagliga oskuldskontroller väcker allvarliga frågor. Och skadar tilliten till vården och läkarkåren, skriver bland andra läkare Camilla Stark och Sara Mohammad, GAPF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Oskuldskontroll, 18/4 och 25/4

I en replik till vår debattartikel på GP Debatt skriver Helene von Sydow, ansvarig vid Inspektionen för vård och omsorg IVO Sydväst, att de inte anser sig ha tolkat Patientsäkerhetslagen (PSL) felaktigt när de valt att i två fall rikta kritik mot de läkare som utfört oskuldskontroller men inte i det tredje fallet. Detta menar vi är en underlåtenhet mot såväl Patientsäkerhetslagen (PSL) som mot allmänhetens rätt till korrekt behandling. IVO:s handläggning väcker många allvarliga frågor.

Patientsäkerhetslagen (PSL) kapitel 8 §2-3 är utformad så att HSAN kan besluta om prövotid eller återkallande av legitimation om en läkare har varit oskicklig vid sin yrkesutövning, gjort sig skyldig till brott som kan påverka förtroendet för läkaren, uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon föreskrift som är av väsentligt betydelse för patientsäkerheten eller på grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva sitt yrke.

Olämplig för yrket

Vår uppfattning är att den som utför oskuldskontroller, med eller utan vetskap om att detta bryter mot rådande föreskrifter, har visat sig olämplig att utöva läkaryrket. Det faktum att oskuldskontrollerna i ett av de nämnda fallen inte journalförts inger dessutom misstanke om att läkaren haft vetskap om att förfarandet bryter mot föreskrifterna. Att veta exakt hur många oskuldskontroller som utförts är svårt då de inte journalförts, men i Kalla fakta i TV4 säger en av läkarna uttryckligen att hon genomfört många oskuldskontroller på både vuxna och barn. Det är vidare också omöjligt att uttala sig om sådant som hänsyn tagen till patienterna då undersökningarna inte journalförts och det är omöjligt att fråga dem om de upplever att övergrepp begåtts eller inte.

Vi vill återigen understryka det skydd mot påtvingade undersökningar som finns i Regeringsformen. Om IVO väljer att bortse från överträdelserna måste frågan ställas vilken lagstiftning som de utsatta flickorna och kvinnorna ska kunna hänvisa till när anhöriga kräver ett bevis om oskuld?

Missar patienterna

Vi menar att IVO missat patientperspektivet i sin utredning och dessutom inte insett allvarlighetsgraden i att oskuldskontroller sker inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi menar även att IVO utifrån PSL, i motsats till det Helene von Sydow skriver, ges utrymme att göra ett yrkande till HSAN om prövotid eller återkallande av legitimation i de nämnda fallen.

IVO:s sänder ut fel signaler till alla läkare i vårt land som kommer i kontakt med den här frågeställningen. Läkare måste ha tydliga riktlinjer och en tydlig lagstiftning att luta sig mot. Annars riskerar vi att upprätthålla förtryck av kvinnor och flickor som tyvärr inte har en egen röst i vårt samhälle, men likväl omfattas av mänskliga rättigheter och rätten att bestämma över sin kropp precis som alla andra.

Vi efterlyser ett årgärdsprogram från hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Det är också på sin plats med en genomgående granskning av IVO:s handläggning i de nämnda fallen. Frågan är för viktig att glömmas bort med ett utlåtande. Förebyggande åtgärder måste på allvar börja tillämpas inom Hälso- och sjukvården.

Camilla Starck

läkare

Sara Mohammed

ordförande GAPF

Gertrud Åström

vice ordförande GAPF