Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Undervisningen i sex och relationer behöver utgå från elevernas frågor, livsvillkor och behov för att bli relevant för dem. Både FN och forskning menar att sexualundervisningen behöver utgå från en positiv syn på sexualitet och ha ett främjande perspektiv samt att eleverna känner trygghet i sin identitet och i möten med andra, skriver debattörerna. Bild: RFSU, Claudio Bresciani / TT
Undervisningen i sex och relationer behöver utgå från elevernas frågor, livsvillkor och behov för att bli relevant för dem. Både FN och forskning menar att sexualundervisningen behöver utgå från en positiv syn på sexualitet och ha ett främjande perspektiv samt att eleverna känner trygghet i sin identitet och i möten med andra, skriver debattörerna. Bild: RFSU, Claudio Bresciani / TT

Inrätta ett kunskapscentrum för sexualundervisning

Regeringen har äntligen fattat beslut om att det ska bli obligatoriskt med sexualundervisning på alla lärarutbildningar. För att säkerställa att kompetensen finns hos lärarna föreslår vi att ett kunskapscentrum för sexualitet och relationer inrättas vid ett av lärosätena för lärarutbildning. Detta kan fungera som stöd åt lärarutbildningarna, skriver Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att sexualundervisning ska bli obligatorisk på lärarutbildningarna har vi jobbat för länge. Det gör att utexaminerade lärare kommer att ha en gemensam förståelse för vad sexualundervisningen är, hur undervisningen bör bedrivas och vad den ska innehålla. Det är avgörande för undervisningens kvalitet och likvärdighet. Den påverkar elevernas hälsa, rättigheter och välbefinnande. Synen på sexualitet, kön, hbtq och relationer är närvarande i hela skolmiljön. Därför är det viktigt att samtliga lärare har kunskaper om barns- och ungas sexualitet och relationer.

Ingen har haft ansvar

Skolan ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har tyvärr varit lite si och så med det genom åren när det gäller sexualundervisningen och det har funnits utrymme för enskilt tyckande. Det beror bland annat på att ingen har haft ansvar för att sammanställa forskning, utvärdera metoder och ge fortbildning. Vi föreslår därför att ett didaktiskt centrum för undervisning i sexualitet och relationer inrättas vid ett av lärosätena för lärarutbildning. Helst ett lärosäte som redan idag har erfarenhet av att undervisa i sex och relationer. Ett sådant centrum skulle kunna stötta lärarutbildningarna, när de gradvis kommer att införa sexualundervisning, men också vara ett ovärderligt stöd för redan yrkesverksamma i skolan.

För att lärarutbildningarna ska kunna implementera sexualundervisning på ett bra sätt krävs det resurser. Det är en ny och viktig uppgift, där befintliga resurser inte är tillräckliga. Vi vill att regeringen skjuter till de pengar som krävs.

Känner trygghet i sin identitet

Vad ska då de blivande lärarna lära sig? Undervisningen i sex och relationer behöver utgå från elevernas frågor, livsvillkor och behov för att bli relevant för dem. Både FN och forskning menar att sexualundervisningen behöver utgå från en positiv syn på sexualitet och ha ett främjande perspektiv samt att eleverna känner trygghet i sin identitet och i möten med andra. Därför behöver lärarstudenterna dels få kunskaper om sexualitet, och särskilt om barns och ungas sexualitet. Och dels om hur sexualundervisningen kan läggas upp, metoder och vad ett främjande perspektiv betyder i praktiken.

Nu vilar ett stort ansvar på lärarutbildningarna och ett didaktiskt centrum tror vi är avgörande för alla kommande lärare ska få en gemensam och likvärdig kunskap i sexualundervisning. Vi är beredda att dra vårt strå till stacken och dela med oss av vår kunskap för att se till att det här blir bra.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Maria Guthke, Ordförande Lärarförbundet Student

Leo Gerdén, Ordförande Sveriges Elevråd

Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer

Jennie Gustafsson, Förbundsordförande Sveriges Elevråd SVEA