Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om alla delar i samhället arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar kan hemlösheten bland barn utrotas, skriver Emma Hult (MP).  Bild: Privat, Jonas Ekströmer/TT
Om alla delar i samhället arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar kan hemlösheten bland barn utrotas, skriver Emma Hult (MP). Bild: Privat, Jonas Ekströmer/TT

Inget barn ska behöva stå utan tak över huvudet

Hemlösheten i Sverige ökar i en oroande omfattning. Senast rapporterade GP om att fler barn vräks, och Göteborgs kommun är tyvärr inte ensam om den utvecklingen. Nu krävs krafttag för att åtgärda problemet, skriver Emma Hult (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inget barn väljer sina föräldrar eller den livssituation som barnet växer upp i. Samhället har en skyldighet att garantera varenda unge den grundtrygghet som tak över huvudet betyder.

Skyddet för barn i hemlöshet behöver stärkas i lagstiftningen och kommuner behöver i större utsträckning än i dag ta fram handlingsplaner för barn som lever i hemlöshet. Det sker i dag på många håll i landet, men behöver vara en självklarhet för alla kommuner.

Fler och nya boendelösningar för barnfamiljer i hemlöshet behöver tas fram

Fler och nya boendelösningar för barnfamiljer i hemlöshet behöver tas fram. Det kan exempelvis vara genomgångsbostäder som på sikt leder in på den ordinarie bostadsmarknaden eller utökade möjligheter för barnfamiljer att få förtur när det finns en bostadskö.

Barnombudsmannen föreslog redan 2016 att det skulle införas en 14-dagarsgräns för placering av barn på akutboende. Den lösningen måste komma på plats nu och vi behöver i lagstiftningen tydligt slå fast att barnfamiljer inte ska vräkas till hemlöshet. Om det av något skäl inte går att undvika att vräkning verkställs ska ett långsiktigt boende tillhandahållas och uppbrott från barnens skola, förskola och vänner undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Utöka Socialtjänstens befogenhet

Socialtjänsten måste ges utökade möjligheter i lagstiftningen att tillhandahålla boendelösningar för barnfamiljer i hemlöshet när social problematik saknas. Den strukturella hemlösheten har fört med sig att socialtjänsten i dag möter barnfamiljer utan social problematik och med egna inkomster som har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Socialtjänsten bör ges utökade möjligheter och ett utökat ansvar att bevilja insatser till alla barnfamiljer, oavsett social problematik

Socialtjänsten bör därför ges utökade möjligheter och ett utökat ansvar att bevilja insatser till alla barnfamiljer, oavsett social problematik. Inte minst utifrån att det kan anses rimligt att betrakta hemlöshet bland barn som ett socialt problem. Därför motionerar jag om en nationell hemlöshetsstrategi och om att se över vilka förändringar som behövs för att socialtjänsten ska ha bättre förutsättningar att ge stöd till barnfamiljer i hemlöshet.

Om alla delar i samhället arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar kan hemlösheten bland barn utrotas. När hösten snart övergår till vintern och kylan smyger sig på blir utsattheten allt mer synlig – ingen, varken barn eller vuxen, ska behöva sova på gatan.

Emma Hult (MP), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson