Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Barnäktenskap. Regeringen måste införa hedersrelaterat förtryck som ämne på socionomprogrammet och utred hur man ska kunna ta hem bortförda barn, skriver debattörerna.

Inget barn ska behöva giftas bort i sommar

DEBATT: Lagen som ska förhindra att barn gifts bort fungerar inte. För att förhindra barnäktenskap måste socialtjänst, polis men också lärare bli bättre på att samarbeta med varandra och vara mer uppmärksamma på tendenser som tyder på att ett barn blivit bortgift, skriver bland andra Sara Mühling, Rädda Barnen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag har ändringarna i barn- och tvångsäktenskapslagen gällt i två år men den har endast lett till ett åtal och fortfarande inga domar. Att lagen fungerar är extra viktigt nu när många barn riskerar att bli bortgifta under utlandsresor. Att antalet barnäktenskap ökar under sommaren är tydligt för oss organisationer som tillsammans med Rädda Barnen driver Arvsfondsprojektet Kärleken är fri . Vi driver Sveriges första nationella stödchatt för barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Chatten har varit igång sedan februari 2015 och har sedan dess haft över 274 hedersrelaterade ärenden.

Krävs uppmärksamhet

Den vanligaste kommentaren från barn i riskzon för bortgifte är att de är oroliga för kontakten med socialtjänsten. Oron handlar om att socialtjänsten ska berätta om ärendet för föräldrarna. Fler barn berättar att de sökt hjälp genom skolan men upplever att skolan inte förstår eller förmår ge stöd på ett relevant sätt. I välvilja att försöka hjälpa barnet har flera skolor sökt dialog med föräldrarna. Men detta kan bidra till att barnet utsätts för ytterligare risker och hamnar i dubbel utsatthet.

De barn och ungdomar som tar kontakt med oss är mycket modiga och visar att de vill ha hjälp. De yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, polis eller skola måste då ta dessa barns oro på allvar och förstå deras problematik. Barnets bästa måste komma i första hand.

För att Sverige ska leva upp till Barnkonventionen, få barn- och tvångsäktenskapslagen att fungerande måste alla yrkesverksamma som möter dessa barn vara uppmärksamma och våga se hedersproblematiken. Här ger vi några enkla råd på vad ni kan göra under sommarlovet och när skolan startar för att förhindra barnäktenskap.

Råd till rektorer, lärare och annan skolpersonal: 

 • Om eleven inte kommer tillbaka efter sommarlovet ska mentor eller lärare kontakta vårdnadshavaren samma dag.
 • Om kontakt med vårdnadshavare inte kan upprättas ska rektorn informeras och en orosanmälan till socialtjänsten göras.
 • Är eleven tillbaka i skolan men ni misstänker att eleven har blivit bortgift, gör en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Informera eleven om lagstiftningen om barn- och tvångsäktenskap och om det stöd eleven kan få från exempelvis socialtjänsten, frivilligorganisationer och polisen.

Råd till socialtjänsten:

 • Försäkra dig om att barnet är helt ensam vid ett möte och att barnets mobil är avstängd. För att ingen i barnets familj/släkt ska kunna höra samtalet.
 • Viktigt att inte kontakta vårdnadshavare innan en risk- och skyddsbedömning har gjorts eller innan den utsatte befinner sig i en skyddad miljö.
 • Kontakta de instanser som känner till barnets situation, exempelvis skolan för att få en helhetsbild av barnets situation. En god samverkan med andra aktörer är viktigt.
 • Vid val av placering är det viktigt att inte placera inom familjen/släkten och att göra LVU-placeringar i stället för SoL-placeringar.

Råd till polisen:

 • Rusta upp med sakkunniga poliser under hela sommarlovet.
 • Viktigt att polisen agerar snabbt och håller ett första förhör så snart det är möjligt, så att barnet inte hinner resa utomlands.
 • Informera alltid den utsatte om det skydd och hjälp den kan få från polisen.
 • Samverka med andra aktörer som kan ha information om den utsattes situation.

Råd till regeringen:

 • Hedersrelaterat förtryck och våld borde bli en obligatorisk del i socionomprogrammet, lärarprogrammet och även andra relevanta utbildningar för personer som kommer att möta målgruppen i sitt yrke.
 • Varje kommun ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld.
 • En utredning tillsätts om hur Sverige skall kunna ta hem bortförda barn som gifts bort eller riskerar tvångsgifte i föräldrarnas tidigare hemland.

Sara Mühling

Rädda Barnen

Sara Mohammad

Gafp

Mariet Ghadimi

Tjejers rätt i samhället

Aisha Mussa Gaas

Somaya Kvinno- och tjejjour

Johanna Salama

Freezone

Arbresha Rexhepi

Elektra Göteborg

Astrid Schlytter

Dansa min kompis

Hoshi Kafashi

Shanazi Hjältar

Julia Östfeldt

Föreningen Tillsammans

Rebecca Karlsson

Tjejjouren Norrköping