Vi vill se kraftfulla insatser för en långsiktigt hållbar situation på bostadsmarknaden. Regeringen måste ställa högre krav på kommuner att ha en allmännytta med bostadsköer där det finns tillräckligt många hyresrätter och trygga andrahandsförmedlingar, skriver debattörerna.
Vi vill se kraftfulla insatser för en långsiktigt hållbar situation på bostadsmarknaden. Regeringen måste ställa högre krav på kommuner att ha en allmännytta med bostadsköer där det finns tillräckligt många hyresrätter och trygga andrahandsförmedlingar, skriver debattörerna. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Ingen ska tvingas välja bort utbildning på grund av en omöjlig bostadssituation

I morgon anmälan till höstterminens högskoleutbildningar och bristen på studentbostäder blir än en gång smärtsamt tydlig. Vi studentfackliga organisationer kräver krafttag från regeringen och riksdagen för tillräckligt många studentbostäder med rimliga hyror.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Enligt Universitetskanslersämbetet är det rekordmånga som studerar – över 450 000 personer. Men det finns bara ungefär 100 000 studentbostäder (SCB). Det innebär en stenhård konkurrens, som riskerar att bli ännu hårdare i takt med att studieplatserna utökas. Många tvingas söka sig till andrahandsmarknaden som ofta är otrygg och dessutom ännu dyrare.

Samtidigt har boendekostnaderna ökat, framför allt i nyproducerade bostäder. Enligt Sveriges Förenade Studentkårer har var tredje student en hyra över 5 000 kronor – det är nästan hälften av studiemedlet. Många tvingas arbeta vid sidan av studierna för att ha råd med bostad, trots att heltidsstudier är och ska vara en heltidssysselsättning.

ANNONS

Kostnaderna för studentbostäder måste också minska så att de aldrig överstiger 40 procent av studiemedlet vid fullt uttag av studielån och bidrag

Bristen på bostäder och de höga kostnaderna gör att många studenter känner stress och osäkerhet inför framtiden, och tvekar inför att påbörja en utbildning. Att alla inte får möjlighet att utbilda sig gör att Sverige riskerar en stor urholkning av framtida kompetensförsörjning. Bakom varje siffra finns dessutom en människa vars drömmar går förlorade.

I praktiken blir högre studier förbehållet en grupp studenter med förmögna föräldrar eller kontakter i de större studentstäderna. Bostadsbristen lägger på detta sätt en grogrund för ökad snedrekrytering till högskolan och universiteten, vilket i sin tur bidrar till ökad ojämlikhet i samhället i stort.

Öka byggtakten

Vi vill se kraftfulla insatser för en långsiktigt hållbar situation på bostadsmarknaden. Regeringen måste ställa högre krav på kommuner att ha en allmännytta med bostadsköer där det finns tillräckligt många hyresrätter och trygga andrahandsförmedlingar. Det kräver att byggtakten ökar. Kostnaderna för studentbostäder måste också minska så att de aldrig överstiger 40 procent av studiemedlet vid fullt uttag av studielån och bidrag. Det kräver att hyrorna minskar eller att bidragsdelen i studiemedlet höjs.

De flesta är överens om att ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning för att de inte har någonstans att bo. Ändå råder det fortfarande bostadsbrist och diskussionen om studentbostäder upprepas år efter år. Tak över huvudet är inte en fråga om välgörenhet, utan en rättighet. Det borde vara skäl nog för regeringen och riksdagen att prioritera frågan högre.

ANNONS

Sanna Nyholt, studentgruppen i DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Marcus Karlén, ordförande, Akavias studerandesektion

Titus Fridell, ordförande, Lärarförbundet Student

Love Chrisson, ordförande, Naturvetarnas studentråd

Clara Söderstierna, ordförande, Psykologförbundets Studeranderåd

Jennifer Nilsson, ordförande, studentsektionen Sveriges Farmaceuter

Emma Lingtell, ordförande, studerandeföreningen Sveriges Tandläkarförbund

Reina Klemets, ordförande, Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Robert D. Lilford, ordförande, Sveriges läkarförbund Student

Fares Abugharbia, ordförande, Teknologrådet Sveriges Ingenjörer

ANNONS