Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Värmehotet och städernas värmeöar är något som drabbar de mest sårbara värst, som äldre och sjuka, skriver skriver Christoffer Lindström, Swegon. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT, Pressbild
Värmehotet och städernas värmeöar är något som drabbar de mest sårbara värst, som äldre och sjuka, skriver skriver Christoffer Lindström, Swegon. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT, Pressbild

Ingen ska behöva lida av kyla eller värme i sitt hem

I Sveriges historiskt sett kyliga klimat har vi lagar och regler för att garantera tillräcklig värme. Ingen ska behöva frysa inomhus. Med ett varmare klimat blir hettan ett lika allvarligt problem, särskilt för våra äldre i städer. Därför behöver temperaturkraven uppdateras så att alla har rätt till en hälsosam inomhusmiljö, skriver Christoffer Lindström, Swegon.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är vana vid och rustade för att hantera kylan i Sverige. Det finns lagar och regler som ska garantera en tillräckligt varm boendemiljö i hyreshus och andra boendeformer. Med återkommande värmeböljor även i Sverige behöver gamla sanningar omprövas.

SVT Vetenskap lyfte nyligen fram det ökade hotet från ”värmeöar” i städerna, där framförallt äldre och sjuka kollapsar i värmen och i värsta fall avlider. Detta händer redan i Sydeuropa, men numera även i Sverige.

Vi minns alla sommaren med rekordtemperaturer. Extremvädret ledde till skogsbränder, kris för lantbruket och slutsålda fläktar. Att då befinna sig inomhus och kanske inte ens ha möjlighet att ta sig ut, skapar värmestress i kroppen. Värmehotet och städernas värmeöar är något som drabbar de mest sårbara värst, som äldre och sjuka.

Drabbar de redan utsatta

I dag finns inga lagar eller tydliga regler kring maxtemperatur inomhus för äldreboenden eller andra vårdlokaler. Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd att 24 grader över en längre tid anses vara en olägenhet. Men det ges inga tvingande krav på kommunerna att hålla sig under denna nivå. I Miljöbalken står att hänsyn ska tas till personer som är mer känsliga på grund av hög ålder, funktionshinder eller sjukdom. Vad som menas med ”hänsyn” är dock oklart och innebär inga konkreta åtgärder.

I dag finns inga lagar eller tydliga regler kring maxtemperatur inomhus för äldreboenden eller andra vårdlokaler

I praktiken betyder detta att våra gamla, sjuka och de som har svårt att föra sin egen talan kan bli sittande inomhus under de allra varmaste perioderna. Det finns inga regler eller lagar som hindrar detta.

Flera förändringar behövs

God luftkvalitet, temperaturreglering och ventilation är av största vikt för människors hälsa och särskilt för riskgrupperna äldre och kroniskt sjuka. Att nonchalera hetta som orsak till människors lidande är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Tre områden behöver förändras:

Skydd mot hetta. Ett drägligt inomhusklimat – tillräckligt varmt på vintern och tillräckligt svalt på sommaren behöver ingå i all byggplanering.

Lagstiftning för riskgrupper. Äldreboenden, seniorboenden, trygghetsboenden behöver särskilda regler för temperaturen där kommunernas ansvar definieras.

Utbildning för kommunanställda kring hur värme påverkar hälsan och vilka insatser som behövs.

Det är hög tid att Sverige tar sitt ansvar och inför regler som skyddar våra äldre från extrem hetta.

Christoffer Lindström, expert på inomhusklimat, Swegon