Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen ny praxis vid ålderskoll av ensamkommande

Migrationsverket har inte infört någon ny praxis som innebär att asylsökande per automatik skrivs upp i ålder om de inte kan dokumentera denna. I tveksamma fall sker en slutlig bedömning av ålder först vid beslutstillfället, skriver Marcus Toremar, Migrationsverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Ensamkommande, 15/11

Mathilda Brinck-Larsen och Jan Strömfors skriver: ”Som du vet införde Migrationsverket tidigare i höst en ny praxis, som innebär att asylsökande per automatik skrivs upp i ålder om de inte kan dokumentera sin ålder. När de ensamkommande barnen regelmässigt – utan medicinsk eller annan åldersprövning – blir uppskrivna i ålder av tjänstemän på Migrationsverket, riskerar de att omplaceras i stödboende eller i Migrationsverkets egna förläggningar.”

Migrationsverket har inte infört någon ny praxis som innebär att asylsökande per automatik skrivs upp om de inte kan dokumentera sin ålder.

Asylsökande har bevisbördan

I asylrätten är det enligt internationella principer och svensk lag den asylsökande som ska göra sin identitet, inklusive ålder, sannolik. Det är alltså den asylsökande som har bevisbördan, det gäller även barn och är inget nytt. Vad gäller personer som påstår sig vara ensamkommande barn, men där det är uppenbart för var och en att personen vid registreringstillfället är över 18 år registreras personen som vuxen. Det ska röra sig om uppenbara fall, det vill säga fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen person.

Detta är återigen inget nytt utan grundar sig i myndighetens ansvar för att inte registrera uppgifter som var och en kan se är felaktiga. I de fall det råder tveksamheter kring åldern sker däremot en slutlig bedömning av åldern först vid beslutstillfället. Då blir beslutet möjligt att överklaga.

Tveksamma fall utreds

Mathilda Brinck-Larsen och Jan Strömfors skriver också: ”Alltså efter att migrationstjänstemannen bedömt ungdomens ålder, utan andra bevis än de slutsatser hen dragit efter en kort intervju.”

I de fall det råder tveksamheter kring en asylsökandes ålder som säger sig vara under 18 år sker en slutlig bedömning först vid beslutstillfället. I ärenden där det råder tveksamheter kan personen självmant lämna in bevisning, skriftlig och muntlig, till stöd för sina åldersuppgifter. Dessa bedöms sedan av Migrationsverket vid beslut i ärendet.

Kommunernas socialtjänster, som har regelbunden kontakt med personen, har också möjlighet att komma med underlag.

I de fall en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik genom dokumentation eller muntligt kan den sökande själv inkomma med resultatet av en medicinsk åldersbedömning. En sådan undersökning innebär en allmän undersökning av en barnläkare samt röntgen av tänder och handled helt enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Marcus Toremar

regionchef Migrationsverket