Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Inga svar på vem som reser till och från Haga med Västlänken

Trafikverkets nya roll är ”att föreslå de lösningar som bäst uppfyller politiskt beslutade mål” oavsett underlag. Det medför uppenbara risker för felinvesteringar, inte bara i Västlänken, skriver tre erfarna trafikplanerare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västlänken, 3/1 och 9/1

Trafikverkets projektchef Bo Larsson svarar inte på våra frågor om vilka som kommer att resa till Haga med Västlänken utan menar att vi missar framtidsperspektivet. Trafikverkets egen analys av resmönster baseras samtidigt på den tio år gamla järnvägsutredningen!

”Framtidsperspektivet” består av en politisk målbild om tredubblat tågresande som fördelats på tre stationer. Vi hävdar att man bör göra en trafikprognos utifrån planerad exploatering. En sådan prognos måste beakta såväl Västlänken som väsentliga delar av buss- och spårvägsnätet. Först då kan man bedöma vilka som kommer att använda Haga som slutmål eller för byte till spårväg och buss. Verktygen och kompetensen finns hos Västtrafik.

Inget ändamålsenligt nav

Trafikverket hävdar att Haga station får en viktig funktion som bytesnav. Vi har mycket svårt att se Haga som ett ändamålsenligt nav för spårvagns- och busstrafik med sitt läge mellan knutpunkterna Stenpiren och Järntorget.

Förr gjorde Banverket, numera Trafikverket, egna analyser av stora investeringar baserat på beräknat resande. Projekten rangordnades sedan efter samhällsekonomisk lönsamhet. Nu skriver Trafikverket att ”politiska beslut avgör var skattemedel gör bäst nytta” – alltså inte prognoser och samhällsekonomi. Verkets nya roll är ”att föreslå de lösningar som bäst uppfyller politiskt beslutade mål” oavsett underlag. Det medför uppenbara risker för felinvesteringar, inte bara i Västlänken.

Vems är nu ansvaret för kvaliteten? Politiken som beställer en utredning med givet resultat – eller Trafikverket som levererar det som beställs? Det tycks som att båda pekar på den andre och att ingen är beredd att ta ansvaret.

Ingmar Andreasson

professor emeritus Trafik KTH

Staffan Lillienberg

tekn lic och trafikkonsult

Claes Westberg

fd trafikdirektör Göteborg

Samtliga debattörer har arbetat med att analysera kollektivtrafiksystem i stora städer i Sverige och utomland under mer än 30 år