Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inga svar på våra frågor om Västlänken

Hur ska Trafikverket kunna uppfylla villkor nummer 3 i regeringens tillåtlighetsbeslut för Västlänken? Enligt detta ska Trafikverket säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet inte överskrids. Detta är i praktiken omöjligt, skriver Göteborgs kultur- och miljöarvsförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Västlänken, 29/3, 3/5 och 5/5

Direktören för Miljöförvaltningen (Mf) är den första tjänsteperson på hög nivå inom kommun och myndigheter som erkänner – på två ställen i sitt inlägg – att det inte är säkert att Trafikverket (TrV) får tillstånd av mark- och miljödomstolen (MMD) att bygga Västlänken. Vi välkomnar denna ärlighet som visar för alla att det inte alls är för sent att stoppa projektet och välja ett annat alternativ. Något som borde vara självklart eftersom Västlänken har ”negativ samhällsnytta”.

I övrigt svarar Mf och TrV endast med intetsägande uttryck som ”med de höga kraven blir utsläppen lägre”, ”säkerställa en bra miljö” och ”ha högt ställda krav”. Det är praktiskt omöjligt att förhindra överskridanden av miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid med hjälp av bästa teknik för lastbilar och arbetsmaskiner, vilket Mf bekräftar både i sitt yttrande till MMD och i sitt inlägg.

Om vi dessutom tar hänsyn till köbildningar blir det omöjligt att undvika ännu större överskridanden av MKN. Hur ska TrV överhuvudtaget kunna uppfylla villkor nummer 3 i regeringens tillåtlighetsbeslut som säger att MKN för luftkvalitet inte får överskridas? Mf lägger utan egna villkorskrav över ansvaret helt på MMD och Trafikverket, vilket är ansvarslöst.

Faktafel?

  • Om det blir en lastbil per minut eller en per tre minuter beror på hur man räknar. Kanske TrV inte har räknat retur- och materialtransporter?
  • Någon miljövinst under den eventuella Västlänkens 100-åriga livstid ser vi som helt utesluten. TrV vilseleder eftersom de dels räknar hem en vinst från ökade godstransporter som inte har med Västlänken att göra och dels medvetet felaktigt räknar med att framtidens fordon fortsätter att ha samma utsläpp som i dag.
  • I en ny rapport sägs att MKN för partiklar (PM10) inte överskrids.

Gör om beräkningarna med hänsyn till ytterligare utsläpp på grund av trafikomläggningar och köbildningar och ta då även med PM2,5 (de minsta och farligaste partiklarna). Låt sedan den medicinska expertisen göra en ny bedömning. En sådan skulle med största sannolikhet visa på långt mer än ett dödsfall per år orsakat av utsläppen under byggtiden.

Göran Värmby

Göteborgs kultur- och miljöarvsförening, GKMA, f d miljöchef Göteborgs stad

Nette Strunge

GKMA, leg fysioterapeut, entreprenör

Sven Simonson

ordförande i GKMA