Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialstyrelsen har i dag ett avtal med Göteborgs universitet om framtagning och uppdatering av texterna om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats. Avtalet löper ut den 15 februari 2020, skriver debattörerna.  Bild: Jonas Lindstedt
Socialstyrelsen har i dag ett avtal med Göteborgs universitet om framtagning och uppdatering av texterna om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats. Avtalet löper ut den 15 februari 2020, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt

Information om ovanliga diagnoser kommer inte försvinna

Expertgruppen vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet skriver i en debattartikel att informationen om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats är hotad. Det är ett missförstånd, skriver Kristina Wikner och Maria Ek, Socialstyrelsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Ovanliga diagnoser, 15/12

Informationen som finns tillgänglig vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser är en efterfrågad och mycket uppskattad kunskapskälla och kommer inte att försvinna. Just nu pågår ett analysarbete inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om förutsättningar att tillhandahålla kunskapsdatabasen genom regionernas nationella system för kunskapsstyrning.

Informationen är en efterfrågad och mycket uppskattad kunskapskälla och kommer inte att försvinna

Socialstyrelsen har i dag ett avtal med Göteborgs universitet om framtagning och uppdatering av texterna om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats. Avtalet löper ut den 15 februari 2020. Upphandlingen inför ett nytt avtal förhandsannonserades den 1 december och annonseras i sin helhet i början av januari med avsikten att ha ett nytt kontrakt med leverantör på plats den 15 februari.

Vi beklagar de osäkerheter som den sena annonseringen gett upphov till. Mellan Socialstyrelsen, SKR och regionerna finns en samsyn om såväl kunskapskällans höga värde som att vi månar om att säkerställa både kvalitet och tillgänglighet av texterna oavsett huvudman.

Tillfällig lösning

Upphandlingen som Socialstyrelsen nu gör är en lösning i väntan på en mer långsiktig hantering som går i linje med den struktur för kunskapsstyrning som regionerna utvecklar med stöd av SKR. Informationen kommer att finnas kvar på Socialstyrelsens webbplats tills dess. Det som eventuellt skulle kunna hända, i samband med tecknande av ett nytt avtal, är att vissa uppdateringar kan bli försenade.

Det som eventuellt skulle kunna hända, i samband med tecknande av ett nytt avtal, är att vissa uppdateringar kan bli försenade

Valet att upphandla tjänsten utgår från Socialstyrelsens bedömning att överenskommelser mellan statliga myndigheter, efter en dom i kammarrätten 2017, inte kan undantas från lagen om offentlig upphandling. Socialstyrelsen följer rättspraxis, vilken i korthet går ut på att statliga myndigheter inte kan köpa tjänster av andra statliga myndigheter utan att göra en upphandling där flera aktörer får lämna anbud i konkurrens. Vår förhoppning är förstås att så många leverantörer som möjligt, inklusive den nuvarande, ska vara intresserade av att lämna ett anbud.

Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Maria Ek, chef för upphandlingsenheten, Socialstyrelsen