Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johanna Salmi, civilingenjör, och Kalle Dramstad, Europavetare.
Johanna Salmi, civilingenjör, och Kalle Dramstad, Europavetare.

Inför varningstext i all flyg- och bilreklam

Möjligheten att begränsa marknadsföringen är ett underutnyttjat verktyg i klimatpolitiken. Det är dags att lagstifta om att 20 procent av reklamytan för fossildrivna bilar och flygresor ska märkas med en informationstext om klimatförändringarnas effekter, skriver företrädare för kampanjen 20% Klimatvarning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Forskningen är tydlig med vad som effektivt påverkar försäljningen av en vara: pris, tillgänglighet och marknadsföring. Åtgärder inom dessa tre områden används för att minska bruket av alkohol, tobak och kasinospel. Inom klimatpolitiken regleras pris och tillgänglighet men marknadsföringen lämnas orörd.

Nu är det dags att använda den klimatpolitiska verktygslådan fullt ut: inför krav inom EU på att 20 procent av reklamytan för fossildrivna bilar och flygresor ska märkas med en informationstext om klimatförändringarnas effekter.

Precis som för alkoholreklam skulle informationstexterna presenteras i en vit box med svart ram.

Ett stickprov av innehållet i stora svenska dagstidningar under fyra veckor 2018 visar att en tiondel av all reklam marknadsför fossildrivna bilar och flygresor. Reklamen bidrar till en normalisering av transporter med stor negativ effekt på klimatet. För att Sverige ska nå sina mål om utsläppsminskningar har svenska myndigheter konstaterat att det krävs att bil- och flygtrafiken minskar i reella tal. Ny teknik och effektiviseringar räcker helt enkelt inte. Övriga EU-länder står inför en liknande utmaning. Nytänkande förslag behövs då transportsektorn är den enda sektorn inom EU som inte redovisat betydande utsläppsminskningar sedan 90-talet.

Uppmuntrar till klimatsmarta resor

Precis som för alkoholreklam skulle informationstexterna presenteras i en vit box med svart ram. Nedan är några exempel på budskap texterna skulle kunna förmedla:

• Denna bil släpper ut 135 g CO2/km. Klimatförändringar väntas leda till ökad sommartorka i södra Sverige.

• Denna flygresa släpper ut 2,0 ton koldioxid. Klimatförändringar ökar risken för översvämningar.

• Extrema väderhändelser väntas öka i hela Europa på grund av klimatförändringar.

Förslaget innebär att möjligheten att uppmuntra till resor med de mest fossilberoende transportmedlen begränsas och det ger transporter med låg klimatpåverkan en konkurrensfördel. Det är även kostnadseffektivt, både för samhället och för de tidningar och företag som får sin inkomst från reklam.

Slutligen kan förslaget förväntas åtnjuta starkt stöd hos allmänheten. I en undersökning från Naturvårdsverket 2018 stödde 89 procent ökade informationsåtgärder kring klimatförändringar och konsumtionsval.

Utsläpp av växthusgaser påverkar oss även om de inte sker i Sverige och därför är en överenskommelse inom EU viktig. Inför Europaparlaments- valet 26 maj utmanar därför kampanjen 20% Klimatvarning partiernas kandidater att ta ställning för att 20 procent av reklamytan för fossildrivna bilar och flygresor ska märkas med en informationstext om klimatförändringarnas effekter.

Johanna Salmi

civilingenjör inom samhällsbyggnad och hållbar samhällsplanering

Kalle Dramstad

Europavetare med erfarenhet av marknadsföringsfrågor på EU-nivå

Kampanjen 20% Klimatvarning drivs av ett ideellt, partipolitiskt obundet nätverk bestående av unga yrkesverksamma.