Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vårt förslag med hemtagningsteam ger ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omvårdnadsinsatser, skriver debattörerna.

Inför vårdteam i hemmet

Hemtagningsteam kan fungera som en brygga mellan sjukhuset och hemmet. På så sätt kan färdigbehandlade patienter skickas hem och vårdplatser frigöras på sjukhusen, skriver David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sjukvårdskrisen, 26/1

Göteborg har ett stort antal utskrivningsklara patienter, framför allt äldre, som tvingas ligga kvar på sjukhuset. Marita Tenggren, Vårdförbundet, påpekar helt riktigt i sin debattartikel att kommunerna är en propp för sjukhusvården.

Bristen på äldreboendeplatser och korttidsplatser nämns som orsaker till att Göteborg låter utskrivningsklara patienter ligga kvar flera dygn på Sahlgrenska. En del behöver mycket stöd och hjälp av kompetent vårdpersonal efter sin vistelse på sjukhuset, och då ses korttidsboende eller äldreboende ofta som den bästa lösningen. I Göteborg kan väntan på äldreboende bli lång. I dag har vi en snittid på 94 dagar för den som bedömts ha behov av äldreboende.

Andra ligger kvar länge på Sahlgrenska för att sedan skickas hem till sin egen lägenhet där de riskerar att känna sig ensamma och otrygga. Kontrasten mot sjukhuset med ständigt närvarnade vårdpersonal är för stor och även om anhöriga hjälper till kan ensamheten upplevas skrämmande.

Kristdemokraterna lämnade därför i torsdags in ett förslag till kommunfullmäktige att staden ska inrätta hemtagningsteam i alla stadsdelar. Det innebär att personal finns med hela vägen, från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

Ökar tryggheten

Hemtagningsteamet ansvarar också för överlämning till hemtjänsten eller övergången till egenvård med stöd av primärvården. De ska även kunna ge stöd den första tiden till dess att vård och omsorg i hemmet fungerar bra. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

Det blir dessutom en begränsad mängd personal som möter den vårdbehövande de första veckorna efter sjukhusvistelsen. Personen behöver inte ta ställning på sjukhuset till vilken hjälp som kommer att behövas i hemmet, utan kan i lugn och ro känna efter hemma vad den behöver.

Det finns stora vinster i att införa hemtagningsteam. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omvårdnadsinsatser. För den vårdbehövande och anhöriga är vinsten en ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet.

David Lega (KD)

kommunalråd

Kalle Bäck (KD)

ledamot kommunfullmäktige