Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Göteborg har nämnden för demokrati- och medborgarservice fått det fina uppdraget att stärka demokratiarbetet, skriver debattörerna. Bild: Robin Aron
I Göteborg har nämnden för demokrati- och medborgarservice fått det fina uppdraget att stärka demokratiarbetet, skriver debattörerna. Bild: Robin Aron

Inför mobila dialogteam i Göteborg

Miljöpartiet vill ha mobila dialogteam för att öka människors inflytande. Genom att möta människor ansikte mot ansikte håller vi demokratin levande. Det är ett sätt att öka förtroendet mellan människor, skriver Karin Pleijel och Bosse Parbring (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Grunden i demokratin är tillit. I omvärlden ser vi smärtsamma exempel på hur svår tillit är att bygga upp när den väl rasat. Sandslottet på stranden tar timmar att bygga, men förstörs lätt på några sekunder. Sverige har en stabil demokrati och tilliten generellt är hög. Även om tonläget på arenor som Twitter snabbt spårar ur och blir obehagligt, är det inte där de flesta rör sig i vardagen. Samtalsläget mellan levande människor är mjukare.

Men det goda samtalet behöver ständigt underhållas och utvecklas. Argument ska få möta motargument med ömsesidig respekt. Så får vi både ett lyssnande och mod att uttrycka sig rakt.

Miljöpartiet vill införa mobila dialogteam som kan öka kontaktytan mellan medborgare och politik, och har lagt en motion i kommunfullmäktige om mobila dialogteam. Nämnden för demokrati- och medborgarservice är i startgroparna för att inrätta så kallade demokratinav som blir nya och viktiga arenor för dialog och inflytande, nu när stadsdelsnämnderna gått i graven. Men vi behöver vara mer aktiva än så, mobila team blir ett kompletterande sätt att nå fram dit där invånarna är.

Stärka demokratiarbetet

I Göteborg har nämnden för demokrati- och medborgarservice fått det fina uppdraget att stärka demokratiarbetet. Varje nämnd har också fått i uppgift att arbeta aktivt med medborgardialog. Läget är guld just nu, något nytt är på väg att formas.

Varför inte starta med cyklande mobila dialogteam, utrustade för att direkt kunna åtgärda enklare problem som finns i cykelmiljön?

En av utmaningarna blir att skapa en mångfald av positiva samtal med tydliga respektfulla ramar, möten ansikte mot ansikte. Inte minst är det en utmaning att nå dem som i hög grad berörs av kommunens verksamheter, men som inte själva söker sig till forum för inflytande.

Åtgärda enklare i cykelmiljön

Göteborg har en demokratibuss, ett medborgarkontor på hjul som tidigare använts i Östra Göteborg. Trafikkontoret är ute med sin “Flygande matta”, en fysisk matta som placeras på olika torg och som inbjuder till dialog om hur vi använder den offentliga miljön. Dessa har visat sig vara både uppskattade och viktiga sätt att mötas på.

Infrastrukturfrågor, områdesutveckling och frågor som rör den fysiska miljön engagerar och berör många. Här finns ett stort behov av dialog, där mobila dialogteam skulle komma i kontakt med invånare som rör sig i de aktuella miljöerna.

De mobila dialogteamen skulle också kunna avlasta den ordinarie synpunktshanteringen, då synpunkter kan fångas upp mer effektivt när det sker i den miljö som berörs. Varför inte starta med cyklande mobila dialogteam, utrustade för att direkt kunna åtgärda enklare problem som finns i cykelmiljön?

Karin Pleijel (MP), gruppledare och kommunalråd i opposition

Bosse Parbring (MP), ledamot i kommunfullmäktige

LÄS MER: Göteborg får ett eget Almedalen

LÄS MER: Åsa Wikforss tar upp kampen för demokratin