Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Når många. Om lika många som utnyttjade rut-tjänster skulle utnyttja bot nås drygt 410 000 människor med folkhälsofrämjande åtgärder. Och om man lågt räknat antar att minst en av tre blir hjälpt skulle kostnaderna för hälso- och sjukvård kunna minska med 11,9 miljarder kronor, skriver debattörerna.

Inför bot-avdrag och minska sjuktalen

Sjukvårdskostnaderna ökar för varje år som går. Samtidigt ökar antalet personer som drabbas av stress, övervikt och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Men vi är övertygade om att det går att vända trenden genom ett förebyggande hälsoarbete. Det är dags att införa ett bot-avdrag, skriver Anne A Marbrandt, Småföretagarnas riksförbund, och Peter Feldt, Kroppsterapeuterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett ökat fokus på förebyggande hälsoarbete där man som enskild individ kan göra ett bot-avdrag för massage, mindfulness, träningsrådgivning eller kostrådgivning skapar ett flertal positiva samhällseffekter. Det skulle leda till ett förbättrat folkhälsotal, minskat tryck på sjuk- och primärvården samt öppna upp för innovation och tillväxt för små företag i fler konsumentnära tjänstebranscher. När Miljöpartiet inför sin partikongress presenterar ett förslag om ”grönt skatteavdrag”, där personer ska kunna dra av 50 000 kronor per år för valfri tjänstekonsumtion, ökar förutsättningarna att ta ett steg mot ett friskare och hälsosammare Sverige.

Lättar på trycket

Med en förbättrad folkhälsa minskar belastningen på sjukvården, därför bör ett bot-avdrag ses som en folkhälsoreform i en tid då ohälsotalen ständigt ökar och sjukvården är allvarligt överbelastad. Ett bot-avdrag är inspirerat av rut- och rot-avdraget. Det innebär att du som enskild individ får göra ett skatteavdrag på 50 procent av kostnaden upp till en viss summa per år på både fysisk och mental hälsoförebyggande behandling. Det skulle innebära att du kan avgöra när och vilken typ av behandling som ger bäst effekt för ditt välbefinnande inom tjänster som mindfulness, träningsrådgivning, massage och kostrådgivning. Då hälsoeffekterna av förebyggande behandling kan vara mycket effektiva vore det lovvärt om övriga partier hakade på Miljöpartiets förslag att utveckla rot och rut till ett allmänt avdrag på 50 000 kronor per år för valfri tjänstekonsumtion.

Förbättrad folkhälsa

Vi är medvetna om att den politiska logiken ytterst sällan unisont medger ett partis förslag utan kompromisser och föreslår därför att övriga partier utgår från Kroppsterapeuterna och Småföretagarnas riksförbund välarbetade förslag kring utformning av ett bot-avdrag.

Ett bot-avdrag skulle leda till förbättrat folkhälsotal, minskat tryck mot sjuk- och primärvård samt bidra med innovation och tillväxt till kvinnors företagande.

Om lika många som utnyttjade rut-tjänster skulle utnyttja bot nås drygt 410 000 människor med individuellt anpassade folkhälsofrämjande åtgärder. Vår bedömning är att minst 10 av 13 behandlingar kommer att upplevas som effektiva av kunden. Men det räcker med att 1 av 13 behandlingar är effektiv för att uppnå socialstyrelsens mål för att vara ett kostnadseffektivt förslag.

Miljarder att spara

Om man lågt räknat antar att minst 1 av 3 känner sig hjälpta av det förebyggande hälsoarbete som kan ingå i ett bot-avdrag blir ett lågt antagande att bot är värt drygt sju gånger mer än vad det kostar. Det skulle innebära att kostnaderna för hälso- och sjukvård minskade med 11,9 miljarder. Effekten skulle därmed bli dubbel. Minskad belastning på akut- och primärvård samt att mer pengar kan investeras till mer personal i den i dag alltför belastade sjukvården.

Medan många arbetsmarknadsreformer har haft svårt att ge någon riktig jobbavkastning har rut-avdraget varit särskilt framgångsrikt för de med en svag koppling till arbetsmarknaden. En bot-reform skulle troligtvis öka antalet sysselsatta inom konsumentnära tjänster och även skapa förutsättningar för fler kvinnor att bli företagsledare.

Anne A Marbrandt

förbundsordförande, Småföretagarnas riksförbund

Peter Feldt

generalsekreterare, Kroppsterapeuterna