Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Jonas Lindstedt

Ineffektiva och dyra byggen kräver helhetsansvar

Byggbranchen måste effektiviseras. Det behövs en helt ny typ av aktör med ett helhetsansvar för alla olika moment i byggkedjan, skriver bland andra Erik Bengtsson, vd Ramirent.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggbranschen är en konservativ bransch. Jämfört med andra branschers utveckling går det snabbt att konstatera att byggbranschen av olika skäl ligger långt efter andra. Till och med den stelbenta och ofta kritiserade offentliga sektorn tycks passera oss när det gäller effektivisering, digitalisering och nya innovationer – helt enkelt för att de måste. Det måste vi också.

En undersökning från Sveriges Byggindustrier visar exempelvis att en byggnadsarbetare lägger i snitt 18 procent av sin tid på direkt värdeskapande aktiviteter och att 33 procent av arbetstiden är rent slöseri.

Om några dagar drar Almedalsveckan igång. Byggbranschen kommer att vara på plats och det kommer att hållas seminarier om allt från bostadsbyggande till nya innovationer inom byggbranschen. Från Ramirents håll vill vi bjuda in till ett seminarium där vi vill samtala om hur vi kan bygga effektivare i Sverige.

En undersökning från Sveriges Byggindustrier visar exempelvis att en byggnadsarbetare lägger i snitt 18 procent av sin tid på direkt värdeskapande aktiviteter och att 33 procent av arbetstiden är rent slöseri. Resterande tid handlar om förberedande arbeten, materialhantering och arbetsplanering som i sina delar också innehåller rena ställtider som kan betraktas som slöseri.

Samtidigt ser vi hur kostnaderna ökar för bostadsbyggandet i Sverige. Detta trots att markpriserna inte gått upp nämnvärt eller nya regelverk har implementerats de senaste åren. Vi har ett gemensamt ansvar för att säkerställa en produktivitetsutveckling som leder till att byggkostnaderna i Sverige vänder åt rätt håll.

Rent krasst betyder det att killarna och tjejerna på plats ofta ställs inför situationer då de måste leverera under tidspress, trots att det förenas med livsfara.

Vi ser också oroväckande många branschkollegor som inte kommer hem efter jobbet. Det är som om säkerheten på våra byggarbetsplatser tar oss ett steg bakåt varje gång vi tar två steg fram. Ett stort arbete har gjorts med kulturskapande åtgärder, men dessa åtgärder måste även kompletteras med konkreta ändringar av arbetssätt och ansvar för att arbetet ska få större effekt.

Om varje byggarbetsplats har en huvud- entreprenör som anlitar ett stort antal underentreprenörer, så blir det näst intill omöjligt att garantera både arbetsmiljösäkerhet och effektivitet. Rent krasst betyder det att killarna och tjejerna på plats ofta ställs inför situationer då de måste leverera under tidspress, trots att det förenas med livsfara. Alla vi vet detta, ändå har vi svårt att ta till konkreta åtgärder som verkligen gör skillnad.

Vi har inte heller alla svaren, men vi vill påstå att säkerheten skulle kunna öka och kostnaderna minska genom ett antal åtgärder som alla kan ta till.

De levererar de mest skrämmande insikterna för oss i branschen, men de är samtidigt det bästa som hänt sedan skiftnyckeln

På Linköpings Universitet finns det i dag ett helt team av forskare som undersöker hur vi hanterar logistiken inom byggbranschen. De levererar de mest skrämmande insikterna för oss i branschen, men de är samtidigt det bästa som hänt sedan skiftnyckeln. Studier visar exempelvis att man skulle kunna reducera 80 procent av transporterna med en bra logistiklösning. Det leder inte bara till ökad effektivitet och hållbarhet, det ger även viktiga säkerhetsvinster, då nästan hälften av olyckorna på en byggarbetsplats sker vid materialhanteringen. Utan den här typen av kunskaper kommer vi att fortsätta bygga som vi alltid gjort – det vill säga ineffektivt, dyrt och ohållbart.

Martin Rudberg som är en av professorerna på universitetet har exempelvis identifierat bristen på helhetsansvar över hela kedjan och med den insikten vill vi nu, ödmjukast, ta oss an den uppgiften.

Vi menar att det behövs en helt ny typ av aktör i byggkedjan som kommer in innan det är dags för de vanliga aktörerna att sätta igång bygget – ett slags etableringsentreprenör som förhåller sig till alla temporära moment i ett bygge hela vägen fram till att det sista avfallet har körts iväg och sorterats. Vi har lösningarna och tar gärna den rollen.

Precis som Almedalen är en temporär arena för demokrati, är varje byggarbetsplats en temporär fabrik.

Som sagt, Almedalen är bara några dagar bort och trots att det är en oerhört viktig vecka, så deltar Ramirent för första gången. Om vi är sena på bollen – absolut. Men vi lämnar liftar och byggbodar hemma. Istället kommer vi med nya ögon, nya lösningar och oväntade tjänster. Precis som Almedalen är en temporär arena för demokrati, är varje byggarbetsplats en temporär fabrik – som måste fungera precis så smidigt och effektivt som industrin. Utmana oss gärna!

Erik Bengtsson

vd Ramirent Sverige

Anders Vikmyr

business development Ramirent Sverige