Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Allt för att trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är fordonsindustrins kravlista, skriver Per-Ewe Wendel och Fredrik Sidahl. Bild: Thomas Johansson/TT
Allt för att trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är fordonsindustrins kravlista, skriver Per-Ewe Wendel och Fredrik Sidahl. Bild: Thomas Johansson/TT

Industrins kravlista: Rusta för framtida konkurrenskraft

Att tydligt satsa på en företagarvänlig näringspolitik är fordonsindustrins krav på den framtida regeringen, skriver Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel, Fordonskomponentgruppen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En klar och tydlig satsning på en företagarvänlig näringspolitik som främjar långsiktig svensk konkurrenskraft och tillväxt. Det är den enda punkten på fordonsindustrins kravlista till framtida regeringsbildare och budgetläggande riksdagsmajoriteter. Utan ett starkt näringsliv, där en insatt krona förädlas till tio, går det inte att bygga en modern, stark och skattefinansierad välfärdsstat.

Med den infallsvinkeln vill vi uppmana partierna att prioritera sakpolitiska frågor och reformer som stimulerar företagande och näringsliv. Inför årets val tangerades frågorna endast under rubriker som ”jobb och sysselsättning”, ”utbildning” och ”innovation” samt att begreppet ”småföretagande” vävdes in i allmänna uttalanden. Men inte mer.

Vad partierna inte tänker på, oavsett om de är framtida regeringsbildare eller ej, är att det allra viktigaste för att skapa skatteintäkter som finansierar det gemensamma välfärdsbygget – bolagsskatt, moms, inkomst- och kapitalskatt med mera – är att vi har en privat industri- och tjänstesektor med hög förädlingsgrad.

Näringsminister viktigast

Det är viktigt att tänka nytt och med ordet ”konkurrenskraft” i bakhuvudet för regeringsbildaren. Därför borde näringsministern vara den allra viktigaste ministern, och hen ska vara omgärdad av en stark stab av ytterligare ministrar – kanske ett nytt ”superdepartement”? Det är näringsministern som ger finansministern förutsättningarna i form av skatteintäkter.

Vad partierna inte tänker på är att det allra viktigaste för att skapa skatteintäkter som finansierar det gemensamma välfärdsbygget är att vi har en privat industri- och tjänstesektor med hög förädlingsgrad

Den avsatta S/MP-regeringen har under mandatperioden genomfört ett antal näringslivsbefrämjande insatser. Utöver en närings- och innovationsminister samt en handelsminister har regeringen bland annat inrättat en industrikanslerfunktion, ett innovationsråd och en dedikerad handelsminister samt gjort satsningar på strategier för nyindustrialisering och export.

Det är steg i rätt riktning. Men på grund av den rådande nationella högkonjunkturen känns det som att insatserna gått på tomgång.

Vi vill se en större svensk proaktivitet. Det gäller att smida medan järnet är varmt, rusta oss, och det finns stora och små frågor att ta i tu med i både det korta och det långa perspektivet.

Exempelvis tillverkningen av fordon och transportmedel. Det är globala sektorer där skatte- och kompetensfrågor – tillsammans med krav inom infrastruktur och solida frihandelsavtal – som är viktiga frågor och avgörande för företagens väl och ve.

Oro över utvecklingen

Vi vill också uttala en oro över den svaga svenska utvecklingen under 2017 för BNP per capita, skolresultat, nyföretagande, matchning på arbetsmarknaden samt en smygande brain-drain och allt svajigare valutakurs.

Det är saker som inte är bra med tanke på kraven på internationell, svensk konkurrenskraft i framtiden. Till detta ska läggas konsekvenser av USA:s utmaning av frihandelsavtal och krav på tullar.

FKG:s mål, som baseras på vår ”Nollvision för förlorade industrijobb”, är att det inrättas nationella strategier för strategiskt viktiga och innovationsdrivande, förädlande och högteknologiska industrisektorer som transportmedel och försvar, IT och telekom samt läkemedel och life science. Kring dessa ska akademi, myndigheter och näringsliv samverka och inte minst samarbeta. De ska inte vara politiskt ledda utan ledas av personer som engageras utifrån näringslivsmeriter. I sig är det inget nytt krav från FKG:s sida, eftersom vi vill se en nationell fordonsstrategi, Automotive 2045, för att kunna ställa om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och hållbara transportsystem.

Vidare vill FKG se att frågor rörande skatt, utbildning, kompetenstillförsel, forskning och utveckling, ”skills”, riskkapital, SME-företag samt frihandel läggs i samma hatt.

Superdepartement

Frågorna bör också rymmas på ett ministerium – tidigare föreslagna superdepartement – bemannat med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknads- och kompetensminister samt en handelsminister. De beredande riksdagsutskottens strukturer eller uppdrag bör även ses över. Allt för att trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Det är fordonsindustrins kravlista!

Fredrik Sidahl

VD Fordonskomponentgruppen

Per-Ewe Wendel

ordförande Fordonskomponentgruppen