Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Å ena sidan är det olagligt att otillåtet hyra ut i andra hand, å andra sidan är det också olagligt att kontrollera att otillåten uthyrning inte sker. Skattepengar riskerar därför användas för att göda organiserad brottslighet och främja illegal handel med hyreskontrakt, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD).

Illegal andrahandsuthyrning ska bekämpas

Illegal andrahandsuthyrning av bostäder måste bekämpas. Detta görs bäst med lagstiftning, skärpta regler för ekonomiskt bistånd och ökat bostadsbyggande, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag torsdagen den 26 april behandlar Göteborgs kommunfullmäktige förslag från Alliansen om att skärpa reglerna för ekonomiskt bistånd för att bekämpa illegal andrahandsuthyrning. Det är viktigt för att få en sundare bostadsmarknad. Grundproblemet är den omfattande bostadsbristen efter 24 år med rödgrönt styre.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 på Alliansens förslag att komplettera riktlinjerna för bistånd. Stadsledningskontoret har återkommit med en rapport med handlingsalternativ och dess konsekvenser avseende ej godkända andrahandsavtal.

Illegal handel

Problem med otillåten andrahandsuthyrning och illegal handel med andrahandskontrakt är följden av en misslyckad bostadspolitik, såväl nationellt som lokalt. Det krävs en medveten liberalisering av den nationella politiken för att öka bostadsproduktionen och optimera användningen av bostadsbeståndet. Även med befintlig lagstiftning kan och bör bostadsbyggandet i Göteborg effektiviseras.

Göteborg har under många år allvarligt underträffat sin egen målsättning för bostadsbyggande. Konsekvenserna av bostadsbristen är tydliga för alla, men mest kännbara för dem som saknar ekonomi eller kontakter att komma in på bostadsmarknaden. Under överskådlig tid kommer bostadsbristen att vara påtaglig, särskilt i storstadsområdena. Detta lämnar utrymme för organiserad brottslighet. Redan utsatta människor drabbas och utnyttjas av kriminella.

Inga barnfamiljer ska vräkas

I vårt Göteborg ska inte några barnfamiljer vräkas och ställas på gatan, men det förekommer ändå. Det bör finnas brett politiskt stöd för att bekämpa brottsligheten och säkra trygga hem för barnfamiljer.

Stadsledningskontorets utredning visar att lagstiftningen är motstridig. Å ena sidan är det olagligt att otillåtet hyra ut i andra hand, å andra sidan är det också olagligt att kontrollera att otillåten uthyrning inte sker. Skattepengar riskerar därför användas för att göda organiserad brottslighet och främja illegal handel med hyreskontrakt.

Goda förhoppningar

På kort sikt föreslår vi nya utredningsprinciper för att inom nuvarande lagstiftning göra vad vi kan för att bekämpa illegal uthyrning. På längre sikt behöver lagstiftningen ändras samtidigt som omfattande åtgärder måste till för att öka bostadsbyggandet. På dessa områden har vi förslag som ännu inte gått att få stöd för men där vi har goda förhoppningar inför kommande val.

Jonas Ransgård (M)

gruppledare och oppositionsråd

Helene Odenjung (L)

gruppledare och oppositionsråd

David Lega (KD)

gruppledare och oppositionsråd