Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I vårt Göteborg finns plats även för barnfamiljer

Vi kan lugna Vägvalet med att vi har med barnfamiljerna som en viktig del av mångfaldens Göteborg. Och Göteborg är faktiskt redan i dag den kommun i regionen som bygger flest nya småhus av alla, skriver Yimby Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Göteborgs stadsplan, 30/8 och 7/9

I vår debattartikel "Dags att hela Göteborg i nya översiktsplanen" avhandlar vi hur viktigt det är att skapa en sammanhängande stadsplan där alla delar av staden hänger ihop med hjälp av huvudstråk. I sin replik till oss väljer Vägvalet i stället att lyfta en helt annan fråga, nämligen barnfamiljernas möjligheter i Göteborg. De befarar att Yimbys idéer leder till en ökad utflyttning av välbeställda barnfamiljer till kranskommunerna. Vi kan lugna Vägvalet med att vi har med barnfamiljerna som en viktig del av mångfaldens Göteborg.

Blir kvar i staden

Stadsledningskontorets analys för några år sedan visade att sju av tio barn som föds i Göteborg blir kvar i staden. Med det sagt är det riktigt att en viss andel av de välbeställda familjerna lämnar Göteborg för kranskommunerna när familjen blir större. Men det framgår också tydligt att medan de flesta barnfamiljer vill ha ytterligare ett par rum och en lekplats, vilket kan tillgodoses i den typ av stad vi förespråkar, så vill betydligt färre ha längre pendlingsavstånd.

Ett illustrativt exempel är primärområdet Eriksberg där det byggts nytt under de senaste åren. Trots att området inte består av småhusenklaver utan är relativt urbant utformat så bor där nu 1 000 barnfamiljer. Priserna är höga på grund av att det är efterfrågad nyproduktion i ett centralt läge så det är just de välbeställda barnfamiljerna som kunnat bosätta sig där. I vart och ett av de populära primärområden Majorna, Stigberget, Masthugget och Kungsladugård bor ca 1000 barnfamiljer. Till och med i Göteborgs tätaste kvartersstad Olivedal med stadens högsta kvadratmeterpriser bor cirka 1 000 barnfamiljer.

Poängen här är att även många välbeställda barnfamiljer efterfrågar urbanitet och närhet. Samtidigt finns förstås även barnfamiljer som efterfrågar en egen täppa och ett större lugn. Människor och familjer är olika.

Förespråkar fler radhus

Yimby har förespråkat att det borde byggas fler stadsradhus efter modell från till exempel Sankt Sigfridsgatan och Kungsladugårdsgatan. Egnahem som står tätt utmed gatan med en lagom liten trädgård. Dessutom kan man planera gatorna som gångfartsgator för lek och vistelse inspirerade av nederländska woonerf. Det ger en lugn miljö för de många barnfamiljer som tycker att biltrafiken är ett stort problem. Fördelen med en sådan tätare bebyggelse är att så många fler barnfamiljer kan få möjlighet att bo i och nära centrala Göteborg jämfört med om vi sprider ut bebyggelsen glesare med fristående småhus.

Därmed inte sagt att Göteborg inte alls ska bygga småhus. Och Göteborg är faktiskt redan i dag den kommun i regionen som bygger flest nya småhus av alla. Men vi tycker även att Göteborg ska satsa stort på att bygga täta urbana miljöer, för Göteborg är den enda kommun i regionen som verkligen kan möta den stora efterfrågan.

Och för att återgå till det vår debattartikel egentligen handlade om: Oavsett vad vi bygger så behövs en plan som hanterar hur stadens alla delar ska sitta ihop med hjälp av huvudstråk.

Patrik Höstmad

docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Alvar Palm

doktor i industriell miljöekonomi, samordnare för Yimby Göteborg

Pär Johansson

forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Annette Vejen Tellevi

arkitekt MAA, samordnare för Yimby Göteborg