Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I demokratins namn – tänk om professorn!

Trots att Staffan I Lindberg – helt felaktigt – antyder att vi är ett ”antidemokratiskt” parti, vill vi värna den akademiska friheten och att den största makten ska ligga hos högskolorna själva, skriver bland andra Robert Stenkvist (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Högskolornas frihet, 22/11

Diskussionen som professor Staffan I Lindberg för om styret av våra högskolor är intressant. Tyvärr grumlas diskussionen av en märklig demokratisyn som statsvetaren Lindberg uppvisar i sin artikel. De partier som Lindberg personligen ogillar sägs vara ett hot mot demokratin.

Sverigedemokraternas partiprogram står givetvis bakom den parlamentariska demokratin till fullo, vilket alla läskunniga kan ta del av. Efter att ha läst Lindbergs artikel måste vi ställa oss frågande till vilken nivå statskunskapen i vårt land egentligen ligger på.

Vissa poänger

Gällande högskolornas styrning har han dock vissa poänger. Politisk styrning av forskning och högre utbildning kan definitivt vara av ondo och vi kan lugna honom med att Sverigedemokraterna håller med om att politiker inte onödigtvis ska lägga sig i högskolornas angelägenheter. Vi arbetar utifrån idén att högskolorna ska styras självständigt och att akademiker ska ha en majoritet av posterna i en styrelse för en högskola eller universitet.

Trots att Lindberg – helt felaktigt – antyder att vi är ett ”antidemokratiskt” parti, vill vi i Sverigedemokraterna alltså värna den akademiska friheten och att den största makten ska ligga hos högskolorna själva.

Vet vad smutskastning innebär

Vi vet vad det innebär att smutskastas av politiserade akademiker som ser det som en överordnad uppgift att driva opinion. Vi kan inte tvinga någon att dela våra politiska uppfattningar, men i den mån vi når inflytande över forskning och högre utbildning vill vi stå för något bättre.

Meningsskiljaktigheter är en del av det demokratiska samtalet och så långt det nu är möjligt strävar vi i Sverigedemokraterna efter bred åsiktsfrihet, pluralism och intellektuell hederlighet. Gör Staffan I Lindberg det när han brännmärker ett av Sveriges största riksdagspartier som odemokratiskt?

Robert Stenkvist (SD)

riksdagsledamot

Tomas Brandberg (SD)

politiskt sakkunnig

Lotta Antman (SD)

universitetslärare