Hyresgäster ska inte komma i kläm vid bytesaffärer

Allmännyttan är en grundbult i ett starkt samhälle. För oss är det självklart att den ska utgöra en stor andel av bostadsmarknaden. När kommunen äger och förvaltar bostäder innebär det att fler har råd att bo bra. Rena utförsäljningar är därför uteslutet, men vi behöver kunna göra strategiskt viktiga bytesaffärer, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En stor och aktiv allmännytta är en avgörande förutsättning för att kunna minska segregation och ojämlikhet. Den får allt större betydelse för trygghetsarbetet. Rätt använd driver den integration. Med detta bostadspolitiska instrument går det göra positiv skillnad. Utan det blir samhället kraftlöst.

Vi vet hur det blir i städer där allmännyttan säljs ut. Tydligaste exemplet är Stockholm, där det moderatledda styret i snabb takt sålde kommunens bostäder. Staden klövs så att centrala områden bara blev tillgängliga för några få. Likriktning ersatte mångfald. Samhället försvagades.

Vi vet också ungefär vad som skulle hända om nuvarande system ersattes med marknadshyror. Detta är något som vi säger blankt nej till, men som de borgerliga partierna och SD öppnat för. Enligt Hyresgästföreningens färska rapport om marknadshyror skulle det ge hyreshöjningar på ca 32–50 procent i Göteborg. Då skulle många tvingas flytta från sina hem.

ANNONS

Öka allmännyttans andel

I Göteborg tillhör ungefär var fjärde bostad den kommunala allmännyttan: AB Framtiden med dotterbolag. Vi vill inte minska, utan tvärtom öka allmännyttans andel av beståndet. Det är en utmaning. Med den mycket höga byggtakten generellt sett i staden måste AB Framtiden, för att inte halka efter, hålla igång en stor och stabil nyproduktion. Därför har målen för nyproduktionen höjts rejält – med en prognos på 1 400 nya bostäder per år under 2019 och lång tid framöver.

Men enbart nyproduktion kommer inte att räcka. För att kunna hålla och stärka positionen behöver allmännyttan ha möjlighet att även göra vissa strategiska bytesaffärer med andra fastighetsägare. Detta är ibland nödvändigt för att främja utvecklingsplaner, för att få in en fot i områden där staden inte äger mark eller för att få till en mer rationell mix i befintliga områden.

Ren utförsäljning uteslutet

För oss är det helt uteslutet med rena utförsäljningar. Alla allmännyttans affärer ska ha som mål att strategiskt stärka beståndet. Men att principiellt hävda att allmännyttan aldrig får genomföra bytesaffärer gör betydligt mer skada än nytta. Då blir det mycket svårt att på ett klokt och effektivt sätt utveckla beståndet. Det är en extremposition som inte gagnar vare sig allmännyttan eller hyresgästerna. Att ytterkantspartier säger nej beror inte på omsorg om allmännyttan, utan på att de sätter populism eller ideologiska dogmer framför nykter analys och praktiska konsekvenser.

ANNONS

När det gäller den eventuella bytesaffären mellan AB Framtiden och Skandia Fastigheter som nu är aktuell i Frölunda och på Backaplan har processen bara börjat. Dialogen med berörda hyresgäster är ett viktigt steg. Sedan behöver bolagen i förhandlingar klarlägga sakförhållandena. Något beslut om en sådan affär kan inte fattas förrän ett konkret förslag ligger på bordet.

Ingen ska vara orolig

Vår grundhållning är glasklar. Bostaden – en rättighet och ett behov – är väldigt betydelsefull. Därför ska allmännyttan endast genomföra bytesaffärer som klarar högt ställda krav på inflytande och trygghet för hyresgästerna. AB Framtiden ska bara göra affärer med seriösa och långsiktigt ansvarsfulla aktörer. Ingen ska behöva vara orolig för att byta hyresvärd. Alla hyresgäster ska erbjudas omflyttning till en likvärdig bostad inom AB Framtidens bestånd – i samma område om man så önskar samt med samma kvaliteter och hyresnivå. Alla som behöver det ska få hjälp att ordna allt praktiskt i samband med flytten. Hyresgästerna och Hyresgästföreningen ska informeras i god tid och det ska finnas en schysst dialog genom hela processen.

Vi vill att det fram till och med 2028 ska byggas 60 000 nya bostäder i Göteborg. Minst hälften av dessa ska vara hyresrätter. Vi vill, som en förstärkning av alla de byggplaner som redan rullar, genomföra ett stort stadsbyggnadslyft i Angered, Biskopsgården och Tynnered/Frölunda. I allt detta har allmännyttan en nyckelroll. Den måste därför värnas och utvecklas. Med hjälp av en stark allmännytta vill vi bygga ett starkare samhälle.

ANNONS

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Anna Johansson (S)

ordförande i Göteborgs partidistrikt

ANNONS