Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Lena Palm.
Lena Palm.

Hyresgästerna kommer i kläm – fastighetsägarna gör som de vill

En hyresgäst har enligt hyreslagen rätt till nedsättning av hyran om bostaden inte kan brukas fullt ut. Det kan verka betryggande men är i praktiken tomma ord. Fastighetsägarna, såväl de kommunala som de privata, kan undslippa sitt ansvar genom att kort meddela att de inte är intresserade av någon medling eller förhandling om ersättning. Därmed är saken oftast klar, skriver Lena Palm.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bristen på avgjorda mål i domstol visar att få eller inga hyresgäster tar sitt ärende vidare till tingsrätten. Vilken hyresgäst vågar starta en rättsprocess mot hyresvärden och riskera hundratusentals kronor? Branschens intresseorganisationer Sabo och Fastighetsägarna behöver rannsaka sig själva. Här råder ett maktmissbruk som kan liknas vid rättsröta. Själv bor jag sedan snart 30 år hos Bostads AB Poseidon, en allmännyttig hyresvärd med samhällsansvar men som i stället agerat avskyvärt.

Branschen har tagit fram ersättningstariffer men statistik saknas över hur många hyresgäster som nekas respektive beviljas ersättning. Johan Candler, enhetsjurist för rådgivningen på Hyresgästföreningen upplyser:

”Trots att vi inte kan få fram någon statistik kan jag intyga att hyresnedsättning är en vanlig fråga från våra medlemmar. I relation till hur vanlig frågan om hyresnedsättning är, så är det förvånansvärt få domar som gäller just hyresnedsättning – särskilt prejudicerande domar.”

Törs inte driva rättsliga processer

Candler igen; ”Jag skulle tro att det delvis beror på att hyresgäster inte är villiga att driva rättsliga processer som riskerar att bli långdragna och kostsamma”.

Lise-Lotte Norén Wilkens, hyresråd och myndighetschef på hyres- och arrendenämnden i Göteborg upplyser:

”Efter en ansökan om fristående medling, till exempel en begäran av en hyresgäst om nedsättning av hyra, händer det inte sällan att hyresvärden över huvud taget inte är intresserad av någon medling och därför anmäler till nämnden att man inte har för avsikt att inställa sig till sammanträde. Men det finns inga möjligheter att ta fram statistik som visar i hur många fall som hyresvärden inte ställer upp på medling.”

Hinder och men i nyttjanderätten av min bostad tog 55 månader att åtgärda, alltså 4,5 år från det att ärendet påtalades av mig

Det finns naturligtvis bra hyresvärdar och heder åt dem. Företag inom andra branscher tillämpar goodwill och agerar ofta korrekt och smidigt mot sina kunder där konsumentlagar av olika slag styr och skyddar. Det är inte endast hyreslagen som fastighetsägarna ska följa. I många fall kan hyresgästen åberopa miljöbalken och den lagen har tre ytterst viktiga portalpunkter:

1) undersökningsplikt, 2) tillämpad omvänd bevisbörda, 3) brister i förebyggande egenkontroller.

Betydde ingenting

Detta illustreras av mitt eget fall där Miljöförvaltningen, dnr 00255/16, i upprepade brev skrev till min kommunala hyresvärd, ”Tänk på att bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren. Det innebär att det är ni som ska visa att miljöbalkens krav uppfylls”.

Men det betydde inget eller föga. Hinder och men i nyttjanderätten av min bostad tog 55 månader att åtgärda, alltså 4,5 år från det att ärendet påtalades av mig i februari 2013 tills dess att miljöförvaltningen måste kopplas in och avslutade ärendet först i oktober 2017.

Är jag ensam om detta maktfullkomliga och kränkande bemötande? Det är inte troligt.

I min lägenhet genomfördes många mätningar som alla översteg riktvärden med råge. Miljöförvaltningen behövde skicka flera påminnelser och utfärda viten som Länsstyrelsen tillstyrkte. Även Göteborgs stads revisorer tilldelade Poseidon reprimander för brister i hanteringen. Jag upplevde också trakasserier för att jag påtalade brister. Allt finns dokumenterat. Men ändå förmådde inte min hyresvärd Poseidon medge ens det allra minsta att några brister och fel begåtts av dem.

Nu nekas jag ersättning med hänvisning att min hyresvärd är ”inte intresserad av att diskutera ersättningsfrågan”.

Knappast ensam

Är jag ensam om detta maktfullkomliga och kränkande bemötande? Det är inte troligt eftersom var tionde göteborgare eller 60 000 personer bor hos Poseidon och nöjd boendeindex, NBI ligger på cirka 65 procent.

Det minsta man kan begära är att hyresvärdarna ställer upp på medling i hyresnämnden och rättar sig efter rekommendationer av nämnden. Det gäller alla hyresvärdar, men särskilt det stora och mäktiga.

Jag och troligen många med mig är intresserade av att veta om det ska få gå till så som redogjorts i mitt exempel. Gärna att avgående styrelseordförande Mats Arnsmar (S) eller den nytillträdande ordföranden Åke Björck (M), kan svara. Eller bolagets nytillträdda vd, Lena Molund Tunborn. I Göteborg lyder allmännyttan under kommunfullmäktige som har formulerat ägardirektiv. Bolag, nämnder och styrelser ska styras utifrån principer om social hållbarhet och jämlikhet. Det är beslutat sedan länge och ska brytas ner till konkreta mål och implementeras ute i verksamheterna.

Snudd på bedrägeri

Allmännyttan liksom privata hyresvärdar går med många kronor i vinst. Det är vi hyresgäster som sparat i hop till de pengarna genom en hel del försakelser. Det är inte korrekt att hyresgäster tvingas betala full hyra när bostaden uppenbarligen varit delvis i obrukbart skick.

Man kan även ifrågasätta om det är ett slags bedrägeri att tillskansa sig pengar som egentligen ska betalas tillbaka till hyresgästen när hinder kan konstateras. Det minsta man kan begära är att hyresvärdarna ställer upp på medling i hyresnämnden och rättar sig efter rekommendationer av nämnden. Det gäller alla hyresvärdar, men särskilt det stora och mäktiga.

Lena Palm