Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ulf Corné, tillfällig ständig sekreterare Tankesmedjan Gordiska Knuten. Per Bolund (MP) visar upp en elcykel när regeringens elcykelpremie lanserades.
Ulf Corné, tillfällig ständig sekreterare Tankesmedjan Gordiska Knuten. Per Bolund (MP) visar upp en elcykel när regeringens elcykelpremie lanserades.

Huset brinner – vi behöver verkstad och visioner

Domedagsretorik och plakatpolitik räddar inte klimatet. Det behövs en vision och framtidstro för att lyckas. Börja med att skrota gårdagens tekniska lösningar och satsa på ny teknik som skapar jobb och minskade klyftor i samhället, skriver Ulf Corné.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är lite skrämmande när en 16 årig tjej, Greta Thunberg, talar om att något måste göras. NU. Hon konstaterar att ”huset brinner”. Det är ju vi i den äldre generationen som byggt upp samhället som det ser ut i dag, men det är också vi som strulat till det. Det kan tyckas vara vårt ansvar att lämna över ett fungerande samhälle till den yngre generationen. Det finns ingen planet B.

Tidsperspektivet är viktigt (när huset brinner), men vi skjuter lugnt besluten på framtiden. Jag var och lyssnade på en debatt med Scanias vd Henrik Henriksson i Almedalen 2017. Frågan som diskuterades var elektrifiering av fordonstrafiken, laddinfrastruktur, elektriska vägar med mera. Just nu är målet att CO2- utsläppen skall ner med 70 procent till 2030. Henrik Henriksson spände ögonen i den församlade gruppen människor som arbetar med de här frågorna. Han konstaterade kallt att det här måste göras på fyra år och inte på tio år eller mer. Skillnaden är att det är vi som sitter här som måste göra det. Talar vi om en tidsperiod på minst tio år är det ”någon annan”.

Skapa i stället en ”hemmamarknad” för nya lösningar och visa omvärlden hur klimatproblemen kan lösas i stor skala.

Stora delar av industrin verkar vara redo men ”marknaden” fixar inte det här på egen hand. Blickarna vänds naturligt mot politikerna som inte visar speciellt mycket handlingskraft. De verkar ägna sig mest åt utredningar, plakatpolitik som flygskatter, elcykelpremier, bonus-malus-system och snuttifierad bidragspolitik från Klimatklivet, Energimyndigheten, Vinnova med flera. Ett annat exempel är Västlänken i Göteborg som löser ett problem om tio år med redan föråldrad teknik och dessutom är det tveksamt om något problem löses överhuvudtaget.

Skapa i stället en ”hemmamarknad” för nya lösningar och visa omvärlden hur klimatproblemen kan lösas i stor skala och lägg därtill grunden för ett nytt segment inom exportindustrin. En av de stora bovarna är Lagen om offentlig upphandling (LoU) som i praktiken förbjuder den svenska framgångsmodellen, där företag och offentliga myndigheter samarbetar för att utveckla nya lösningar.

Ett annat varnande exempel är de ”gula västarna” i Frankrike som reagerar mot stigande bränslepriser. Slutsatsen av det är att en smärtsam klimatomställning inte får drabba de svagaste i samhället.

Ett annat varnande exempel är de ”gula västarna” i Frankrike som reagerar mot stigande bränslepriser. Slutsatsen av det är att en smärtsam klimatomställning inte får drabba de svagaste i samhället. Klimatomställningen kan användas till att skapa nya arbetstillfällen och därmed bidra till en jämnare fördelning av välståndet.

”Marknaden” kan inte lösa problemet tillräckligt snabbt utan här krävs ”plan- ekonomi” eller ”undantagstillstånd” under ett antal år.

Omställning till elfordon kommer att ta lång tid så den globala befintliga fordonsparken på över en miljard fordon, varav drygt fem miljoner fordon i Sverige, måste hanteras snabbare. Skapa en storskalig lokal biodrivmedelsindustri – biogas, bio- diesel, metanol, etanol, vätgas med mera. Ersätt fossila bränslen för lastbilar, bussar, bilar, båtar och flygplan – NU.

Utvecklingen mot elfordon går fort men brist på metaller som litium kan bromsa utvecklingen.

Alltså biodrivmedel för befintlig fordonspark och elektricitet för framtidens fordon.

Staten måste investera i en omfattande ny infrastruktur, produktionsanläggningar med mera som kräver många nya tekniska lösningar och stora investeringar.

För att finansiera denna omställning: lägg planerna för höghastighetsjärnväg på is, lägg ner Västlänken, sälj vissa statliga bolag, lägg ner snuttifierade stödåtgärder som Klimatklivet och liknande åtgärder. Tag bort elcykelpremier, flygskatt och annan plakatpolitik.

Omställningen kräver politisk styrning men rätt utförd kommer den att skapa många nya arbetstillfällen, både tekniskt kvalificerade och enklare jobb.

Omställningen kräver politisk styrning men rätt utförd kommer den att skapa många nya arbetstillfällen, både tekniskt kvalificerade och enklare jobb.

Samtidigt som Sverige kan bli ett föredöme i klimatomställningen, skapas en ny exportindustri, arbetslösheten minskar, de sociala klyftorna minskar och kanske andra sociala problem försvinner av bara farten när människor får ett arbete. Det behövs helt enkelt en vision och framtidstro!

Viktigare än att räkna CO2-utsläpp i ton är att skapa en lokal hållbar drivmedelsindustri, som exempelvis Maria Wetterstrands utredning om biodrivmedel för flyget föreslår. Problemet är inte att hon är delägare i ett av bolagen som producerar biodrivmedel, snarare att hon föreslår en alldeles för långsam plan.

Sluta fokusera på CO2-utsläpp och skapa i stället hållbara lösningar med innovativ teknik.

Preem vill starta tillverkning av miljövänligare fartygsbränsle, men projektet stupar på att CO2-utsläppen i tillverkningsprocessen blir för stora. Naturligt vore att använda den svenska skogen, men i stället importerar vi palmolja och etanol från Brasilien, vilket leder till skövling av regnskog. Preem satsar i stället i Norge.

Sluta fokusera på CO2-utsläpp och skapa i stället hållbara lösningar med innovativ teknik. Partikelutsläpp, andra farliga ämnen, plasten i havet, utfiskning, vattenbrist är andra globala problem som också måste lösas. Beroendet av olja är grunden till många av världens konflikter.

Just nu sitter vi och fikar i ett brinnande hus samtidigt som vi berömmer oss själva för att vi har så låga CO2-utsläpp i Sverige och för övrigt är det ”någon annan” som bör fixa problemen.

Ulf Corné

tillfällig ständig sekreterare Tankesmedjan Gordiska Knuten