Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Efter kontakter med Göteborgs grundskolechefer har vi räknat fram att omkring 450 barn inte kommer få den placering i en särskild undervisningsgrupp som de behöver. Barn som sökt extern skola, men nekats. De får ingen motivering som förklarar varför. De ges inte heller något formellt beslut som gör beslutet möjligt att överklaga, skriver representanter för nätverket Barn i behov.  Bild: Henrik Montgomery / TT
Efter kontakter med Göteborgs grundskolechefer har vi räknat fram att omkring 450 barn inte kommer få den placering i en särskild undervisningsgrupp som de behöver. Barn som sökt extern skola, men nekats. De får ingen motivering som förklarar varför. De ges inte heller något formellt beslut som gör beslutet möjligt att överklaga, skriver representanter för nätverket Barn i behov. Bild: Henrik Montgomery / TT

Hundratals barn står alltjämt utan skola i Göteborg

Tack för din replik Peter Johansson. Men du svarar inte på vad grundskoleförvaltningen tänker göra för de 459 barn som står utan fungerande skola när terminen börjar om några veckor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

8/7 Dags att ta ansvar för utsatta barns rätt till utbildning

17/7 Vi tar elevernas behov på allvar

Det är positivt att Peter Johansson, utbildningschef för Göteborgs grundskoleförvaltning, säger sig ta vår oro på allvar. Nu behöver hans förvaltning och grundskolenämnden genom handling även visa att de på riktigt förstår allvaret i situationen.

Offra barn?

Det är också bra att Johansson ser att det finns stora brister i hur det särskilda stödet är organiserat och hur resurser fördelas. Med ett sådant erkännande borde det vara rimligt att göra korrigeringar för de barn som drabbas under tiden som det särskilda stödet utvärderas och omorganiseras. För inte tänker ni väl med berått mod offra de barn som hamnat i kläm i omorganisationsprocessen?

Vi finner det anmärkningsvärt att utbildningschefen för grundskoleförvaltningen inte känner till att det är rektorerna i respektive skola, inte barnens föräldrar, som utrett och kommit fram till att en sådan placering är nödvändig för de 450 barn som nu nekats. Då skolan anser sig uttömt alla tidigare försök och gjort bedömningen att de saknar kompetens och resurser för de här eleverna vore det intressant att få preciserat vilket annat stöd som är planerat för dessa elever. Med mindre än en månad kvar till skolstart brådskar det med besked. Risken är annars överhängande att de här barnen kommer att bli hemmasittare i höst, med allt vad det innebär av trauma och kaos för eleverna och deras familjer.

Kräver besked

Slutligen vill vi påminna grundskolenämnden om att kommunallagens krav på budget i balans inte är överställd skollagen eller arbetsmiljölagen. Vi står fast vid kravet om besked om hur 450 eleverna ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd i enlighet med Skollagen när grundskoleförvaltningen nekat deras skolors ansökningar om särskild undervisningsgrupp.

Annelie Karlsson, föräldranätverket Barn i behov Göteborg.

Malin Holm, grundare, föräldranätverket Barn i behov.

Jiang Millington, grundare föräldranätverket Barn i behov.