Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det hade varit önskvärt att Johannes Hulter (S) hade lyssnat på den framförda kritiken och visat ett visst mått av ödmjukhet likt de S-, V- och MP-ledamöter i byggnadsnämnden som 2002 avslog ett förslag med småhus i det område där det nu föreslås överstora punkthus, skriver bland andra Christer Thomsen.

Hulter saknar trovärdighet om Härlanda tjärn

Johannes Hulter (S) håller kompromisslöst fast vid en enkel standardlösning att bygga höghus och kvartersstruktur vid Härlanda tjärn i stället för att anpassa den föreslagna bebyggelsen till områdets natur- och kulturhistoriska värden, skriver bland andra Christer Thomsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Härlanda tjärn, 24/4 & 27/4

Johannes Hulter (S) beskriver sig som respektfull samtidigt som han kategoriskt avfärdar ett rekordstort antal synpunkter i en samrådsprocess vars syfte är att lyfta fram berörda sakägares, närboendes och organisationers kunskaper och åsikter. Till skillnad från andra ansvariga politiker har Hulter inte ens visat respekt nog att komma till Björkekärr för att ge oss en chans att visa på områdets grundläggande värden.

Vi delar Hulters uppfattning att kompromisser är nödvändiga för att klara bostadsförsörjningen. Hans argument för ”rimliga avvägningar” rimmar dock illa med den kraftiga och samstämmiga kritik som det aktuella planförslaget orsakat. Hulter håller kompromisslöst fast vid en enkel standardlösning att bygga höghus och kvartersstruktur i stället för att anpassa den föreslagna bebyggelsen till områdets natur- och kulturhistoriska värden.

Har inte lyssnat

Hulter menar att förslaget inte påverkar värdefull natur, skyddade arter och friluftsliv. Hans uppfattning delas varken av boende eller de föreningar som yttrat sig starkt kritiskt till byggplanerna, till exempel Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Det hade varit önskvärt att Hulter hade lyssnat på den framförda kritiken och visat ett visst mått av ödmjukhet likt de S-, V- och MP-ledamöter i byggnadsnämnden som 2002 avslog ett förslag med småhus i det område där det nu föreslås överstora punkthus. De motiverade avslaget med att den tänkta bebyggelsen skulle utgöra ”ett ovälkommet intrång i Härlanda tjärn och störa entrén till Delsjöområdet”.

Hulter saknar trovärdighet när han berömmer sig och S för att ha tagit initiativ till att utreda en utökning av Delsjöområdets naturreservat. Trots att ansvaret för reservatets framtid sedan ett antal år legat hos Göteborgs stad togs inga initiativ från S i frågan innan den väcktes genom ett medborgarförslag och de kontroversiella byggplanerna kritiserats i media. Det är alltså knappast ett arbete drivet av en politisk vision utan snarare ett i efterhand konstruerat försök till grönmålning.

Christer Thomsen

boende Brf Björkekärr

Angelica Petras

boende Robertshöjds samfällighetsförening

Eva S Bondesson

boende Brf Fiolen