Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Förslag om att införa slöjförbud, begränsa religiösa friskolor och förbjuda omskärelse är diskriminerande och saknar tillräcklig förankring i internationell rätt och riskerar därmed att försvaga demokratin, skriver Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet. Bild: Henrik Montgomery / TT
Förslag om att införa slöjförbud, begränsa religiösa friskolor och förbjuda omskärelse är diskriminerande och saknar tillräcklig förankring i internationell rätt och riskerar därmed att försvaga demokratin, skriver Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet. Bild: Henrik Montgomery / TT

Hotet mot religionsfriheten måste tas på största allvar

De senaste åren har förslagen om att begränsa religions- och övertygelsefrihet duggat allt tätare från flera olika politiska partier. Några välbekanta exempel gäller religiösa friskolor, slöjförbud, handskakning och omskärelse. För att stärka demokratin behöver regeringen visa konkreta politiska åtgärder för hur Sverige ska ta tillvara den stora rikedomen i religiös mångfald, skriver Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Religions- och övertygelsefrihet är inte ett särintresse för kristna och andra religiösa grupper. Tvärtom är denna rättighet en förutsättning för starka demokratiska samhällen. Tyvärr framgår inte detta när regeringen nu konkretiserar sin demokratisatsning. Svenska missionsrådet anser att regeringen behöver stärka arbetet med religions- och övertygelsefrihet på flera områden både i utrikespolitiken och i demokratiarbetet i Sverige.

I utrikesdeklarationen den 13 februari presenterade regeringen kortfattat den välbehövliga demokratisatsningen. Vad den betyder konkret har dock varit väldigt otydligt. Därför var det välkommet att Ann Linde (S) och Peter Eriksson (MP) förra veckan redogjorde för regeringens prioriteringar i demokratisatsningen för riksdagens utrikesutskott. Men tyvärr syns inte några åtgärder för att stärka religions- och övertygelsefriheten, vilket är olyckligt.

Flera förslag om begränsningar

Sådana åtgärder behövs, både i svensk politik och i utrikespolitiken. De senaste åren har förslagen om att begränsa religions- och övertygelsefrihet duggat allt tätare från flera olika politiska partier. Några välbekanta exempel gäller religiösa friskolor, slöjförbud, handskakning och omskärelse. Flera av dessa förslag är diskriminerande och saknar tillräcklig förankring i internationell rätt och riskerar därmed att försvaga demokratin.

För att stärka demokratin behöver regeringen visa konkreta politiska åtgärder för hur Sverige ska ta tillvara den stora rikedomen i religiös mångfald som synliggörs i den aktuella rapporten Sveriges religiösa landskap från Myndigheten för statligt stöd till trossamfund.

Vi måste ta hotet mot människors rätt att själva välja och utöva sin religion eller icke-religiösa övertygelse på allvar

Vi måste ta hotet mot människors rätt att själva välja och utöva sin religion eller icke-religiösa övertygelse på allvar. Mer än tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller av grupper i samhället enligt den internationella tankesmedjan Pew Research Center. Situationen har försämrats markant sedan 2007. Ett av de värsta exemplen just nu är de systematiska kränkningarna av uigurerna i Kina som utsätts för tortyr i massiva omskolningsläger.

Ett annat exempel är situationen för kristna och andra minoriteter i Irak, Iran och Syrien. Våld, diskriminering och statliga begränsningar mot religiösa ökar också i Europa. Ett globalt problem är att allt fler länder inför svepande lagstiftningar som ökar minoritetsgruppers utsatthet och minskar civilsamhällets utrymme.

I flera år har vi på Svenska missionsrådet anordnat utbildningar om religions- och övertygelsefrihet för alla. Vi har valt att prioritera utbildningar i länder i Mellanöstern och Asien där våra medlemsorganisationer arbetar bland människor vars religionsfrihet kränks. I Asien finns just nu en stor efterfrågan på stöd när det gäller just denna rättighet.

I flera av dessa fall är det tydligt att när religionsfriheten kränks så inskränks också andra rättigheter som yttrandefrihet och kvinnors rättigheter

I Indien växer hindunationalismen och situationen för religiösa minoriteter går åt fel håll. I Bangladesh ökar våldsam islamism och situationen för bland annat ateister och hinduer förvärras. I Myanmar förföljs den muslimska minoriteten rohingya och i Pakistan ökar våldet mot kristna, ahmadiyyier och hinduer. I flera av dessa fall är det tydligt att när religionsfriheten kränks så inskränks också andra rättigheter som yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

Våra utbildningar har börjat ge goda resultat för enskilda organisationer. Ett exempel är att Act Svenska kyrkans partners i Indien har valt att i FN:s MR-råds granskning av landet gemensamt – kristna och muslimer – ställa Indien till svars för bristfällig respekt för religiösa minoriteters rättigheter.

Behöver en ansvarsfull politik

När utvecklingen såväl i Sverige som globalt går åt fel håll behövs en ansvarsfull och kraftfull svensk politik för att stärka respekten för religions- och övertygelsefrihet. Därför kräver vi av utrikesminister Ann Linde (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) att:

• Ge tyngd åt religions- och övertygelsefrihet i utformningen av demokratisatsningen, genom tillsättning av resurser, utformningen av biståndet och diplomatiskt agerande.

• Säkerställa att regeringen aktivt engagerar sig i befintliga strukturer inom EU och FN för att driva frågan om religions- och övertygelsefrihet för alla.

• Ge utrikesdepartementet i uppdrag att göra ett kunskapslyft kring religion och religions- och övertygelsefrihet för tjänstemän i Sverige och på utlandsmyndigheterna, samt på Sida och Folke Bernadotteakademin.

• Respektera och värna mångfalden av religiös tro och icke-religiösa livsåskådningar i Sverige. Begränsningar får endast göras utifrån legitima grunder med särskilt iakttagande av icke-diskriminering och proportionalitet.

Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet