Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Mari Liepins, ordförande Vision sektion PV/TV och Jonas Ericsson, ordförande Vision avdelning VGR

Hot och våld ökar drastiskt i Närhälsan

Vi känner oro för våra medlemmars säkerhet med Närhälsans nuvarande policy att ha öppna receptioner, skriver Mari Liepins och Jonas Ericsson, Vision.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hot och våldssituationer för Visions medlemmar har ökat under året bland annat genom uttalade dödshot i receptionerna, personliga överfall med mera. Detta är ingen god och säker arbetsmiljö. Vision ser mycket allvarligt på detta. En god och säker arbetsmiljö får inte stå tillbaka för snygg design och arkitektur, anser Vision.

Bristande säkerhet och sekretess

Trots att många av våra medlemmar påtalar och har påtalat att de inte önskar öppna receptioner så är det ofta dessa lösningar arbetsgivaren väljer i dagsläget när man genomför om-, till- och nybyggen. Receptionerna som byggs enligt denna princip har stora brister gällande både säkerhet och sekretess. I dag har vi receptioner med endast en öppen disk placerad i korridoren, detta ger varken sekretess i samtal eller möjlighet till skydd vid hotfulla situationer.

Vi har hotfulla patienter som både verbalt och fysiskt hotar medarbetare i receptioner och uttalar dödshot.

Visions huvudskyddsombud ger oss exempel på händelser som inträffat:

Vi har hotfulla patienter som både verbalt och fysiskt hotar medarbetare i receptioner och uttalar dödshot. I ett fall har en cykel blivit kastad mot receptionsdisken. Hoten ökar den drabbade personalens oro och rädsla, i vissa fall har det gått så långt att våra medlemmar blivit sjuka eller vägrar stå i receptionen. På en av vårdcentralerna har hotbilden blivit så allvarlig att arbetsgivaren på inrådan av oss anlitat väktare som numera är på plats under hela receptionens öppettider fram till ombyggnad av receptionen har skett och arbetsmiljön blivit tryggare, rapporterar Susanne Arvidsson och Mona Moslehi, huvudskyddsombud Vision.

Måste ageras nu

Vision vill få till ett samarbete med arbetsgivaren för att se över sekretess och säkerhet på våra arbetsplatser. Vision ser att det måste ageras nu innan ännu allvarligare tillbud inträffar. Vi kräver säkra och trygga arbetsplatser.

Mari Liepins

ordförande Vision sektion PV/TV

Jonas Ericsson

ordförande Vision avdelning VGR