Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Håkan Henrikson, veterinär, divisionsdirektör på Jordbruksverket och Helena Elofsson fil dr zoologi, djurskyddsamordnare på Jordbruksverket.
Håkan Henrikson, veterinär, divisionsdirektör på Jordbruksverket och Helena Elofsson fil dr zoologi, djurskyddsamordnare på Jordbruksverket.

Hot mot forskare hotar vår utveckling och demokrati

Situationen där forskare och djurskötare hotas i sitt arbete, nu senast vid Göteborgs universitet, är oacceptabel och oroar oss, skriver Håkan Henrikson och Helena Elofsson, Jordbruksverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att vi använder djur i forskningssyfte har alltid varit omdiskuterat och väckt känslor. Hundar och andra söta djur väcker oftast mer känslor än råttor och fiskar. Alla som använder djur i forskning arbetar ständigt för att ersätta, minska och förfina djurförsöken.

På Jordbruksverket finns ett särskilt kompetenscentrum för dessa frågor och detta styrs av representanter från universitet, djurskyddsorganisationer, offentliga organisationer och företag. Tillsammans med alla involverade aktörer arbetar vi för att ge dessa djur bästa möjliga djurvälfärd och öka antalet djurfria metoder inom forskningen.

Situationen där forskare och djurskötare hotas i sitt arbete, nu senast vid Göteborgs universitet, är oacceptabel och oroar oss på Jordbruksverket.

Situationen där forskare och djurskötare hotas i sitt arbete, nu senast vid Göteborgs universitet, är oacceptabel och oroar oss på Jordbruksverket. Vår oro gäller såväl de berörda forskarna och djurskötarna som vad hoten innebär för vårt samhälles utveckling och framtid. I Sverige och inom EU har vi demokratiskt beslutat att djur får användas i forskning om det sker under hårt reglerade former. Vilken forskning detta ska vara måste alltid utgå från samhällets behov och får aldrig styras eller begränsas av hot om våld från kriminella aktörer.

Särskilda krav för försöksdjur

I Sverige skyddas alla djur som hålls eller används på något sätt av vår djurskyddslagstiftning. Denna ställer krav på oss som håller och sköter djur att vi måste tillgodose djurens olika behov och vi är alltid ansvariga för djurens välbefinnande. Detta gäller även när djur används i forskningssyfte men för dessa djur finns även ett stort antal extra krav. Dessa djur måste till exempel vara särskilt uppfödda för att användas i försök, de personer som hanterar djuren och utför försöket måste ha särskild utbildning och tillstånd från oss, en veterinär måste alltid övervaka försöket och djurens välfärd, och försöket måste alltid vara godkända av en djurförsöksetisk nämnd.

Finns det någon annan metod får djur aldrig användas.

Den djurförsöksetiska nämnden bedömer först om det finns ett behov av denna forskning och om behovet motiverar att djur används. Finns det någon annan metod får djur aldrig användas. Nämnden ser också till att så få djur som möjligt används och att dessa djur utsätts för så lite lidande som är möjligt. Alla försök innebär inte något lidande för djuren men om de gör det så avgör nämnden om detta är motiverat och hur lidandet ska begränsas, lindras och avbrytas. Inget djur får utsättas för lidande under lång tid, det måste alltid lindras och avbrytas enligt de ramar nämnden bestämmer.

Allt detta syftar till att så få djur som möjligt används och till att djurens välfärd under försöket är så bra som möjligt.

Hoppas på djurfria metoder

Vår förhoppning är att vi i framtiden inte ska behöva använda djur i forskningssyfte utan att djurfria metoder utvecklas som kan ge oss samma värdefulla kunskap som forskningen på djuren ger oss i dag. Men där är vi inte än och forskningen får aldrig styras eller begränsas av hot om våld mot enskilda forskare eller forskningsinstitutioner. Vi kommer alltid vara öppna för dialog i dessa frågor men denna form av kriminella handlingar kommer aldrig att vara acceptabla i vårt demokratiska samhälle.

Håkan Henrikson

veterinär, divisionsdirektör på Jordbruksverket

Helena Elofsson

fil dr zoologi, djurskyddsamordnare på Jordbruksverket