Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Daniel Bernmar (V), oppositionsråd.

Hemtjänstens problem stavas privatiseringar

Priset för privatiseringen av hemtjänsten och bristande resurser betalas av personalen genom försämrade arbetsvillkor, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kritiken ifrån de fackliga organisationerna på arbetsmiljön inom hemtjänsten är stor. Nyligen lämnade Kommunal in ett stort antal anmälningar för brister i hemtjänsten. Bristerna berodde till stor del på ett nytt arbetssätt som införts och att personalen tvingas arbeta efter pressade scheman.

Under 2017 pressade de borgerliga partierna igenom en privatisering genom LOV i hemtjänsten. I samband med införandet sänktes ersättningen som aktörerna får för att utföra hemtjänst. Det har gjort att många verksamheter tvingats göra nedskärningar. Privatiseringen har också lett till ökad byråkrati, skenande kostnader och försämrade arbetsvillkor.

Skapar stress

Nyligen infördes ett nytt arbetssätt i hemtjänsten där personalen ska utföra delar av sitt arbete via mobiler. Tanken var bland annat att förenkla för personalen att dokumentera hemma hos omsorgstagare, underlätta kontakt med kollegor och göra det möjligt att se sina scheman i mobilen. Men på grund av underfinansiering och hetsprivatiseringen har det nya arbetssättet skapat stress och uppleves snarare som ett övervakningssystem.

I ett läge där hemtjänsten redan är pressad gör de borgerliga partierna nu stora besparingar på äldreomsorgen

Vänsterpartiet varnade för konsekvenserna att hetsprivatisera hemtjänsten samtidigt som modern teknik införs. Hemtjänsten behöver arbeta mer modernt och mobilt, men det krävs tillräckligt med resurser och att tekniken anpassas efter verksamheten för att det ska fungera bra. Något som inte gjordes i tillräckligt stor utsträckning.

Förvärrar redan tuffa villkor

I ett läge där hemtjänsten redan är pressad gör de borgerliga partierna nu stora besparingar på äldreomsorgen. Det kommer att förvärra de redan tuffa arbetsvillkoren vilket i sin tur riskerar att höja sjuktalen. Dessutom riskeras alla de satsningar vi rödgrönrosa gjort för att förbättra arbetsmiljön.

Vänsterpartiet vill att hemtjänsten ska få mer resurser. Det är avgörande för att personalen ska kunna utföra en god och trygg service. Vi vill också förebygga den ohälsosamma arbetsbelastningen genom minskad arbetsmängd i form av ökad grundbemanning och minska antalet medarbetare per chef.

För att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som Kommunal lyfter måste de borgerliga partierna säkra att hemtjänsten har tillräckligt med pengar. De måste ta ansvar och inte låta personalen betala priset för deras privatiseringsiver och nedskärningar.

Daniel Bernmar (V)

oppositionskommunalråd