Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Modig. Faktumförsäljarna är de modigaste försäljarna, med det svåraste uppdraget: att sälja en tidning i en gatumiljö som blir allt tuffare. Men de borde inte ha behövt stå där om deras situation hade tagits på allvar, skriver Sarah Britz.

Hemlösheten ökar – men vem bryr sig?

Allt fler människor lever i dag i hemlöshet i Göteborg. Och det handlar i mycket stor utsträckning om människor vars enda problem är att de är fattiga, bland dem finns många barnfamiljer. Flera larmrapporter tyder på att det kommer att bli mycket värre. Kanske dags för alla politiker att sluta blunda och agera? skriver Sarah Britz, Faktum.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sarah Britz, chefredaktör, Faktum
Sarah Britz, chefredaktör, Faktum

Fler och fler barn lever i dag i hemlöshet i Göteborg. De är siffror i statistiken: 1 693 barn är utestängda från bostadsmarknaden, bor i andrahand och flyttar runt – de har öka med tre procent sedan förra året.

Barn i akut hemlöshet – de som bor på exempelvis härbärgen har ökat med 109 stycken och är nu 512. Det är hundratalet fler barn än som går på Sannaskolan.

Ökningen beror inte bara på att mamma och pappa missköter sig. Ökningen beror främst på att familjerna inte har resurser att fixa ett boende – det är den så kallade strukturella hemlösheten som ökar.

Man har inte nog pengar.

Man har inga kontakter.

De är ”bara” fattiga, som vare sig har sociala eller psykiska problem. Denna grupp har ökat med nio procent och barnfamiljer är överrepresenterade.

Vad händer med barn som växer upp under dessa otrygga förhållanden? Jo, de växer upp i ett utanförskap.

Och det kommer att bli värre. Forskaren Anna Granath Hansson berättade i radions P1 att hon spår en dramatisk ökning av hemlöshet och trångboddhet.

Larmrapporterna kommer från alla håll: Boverket, SKL, enskilda kommuner och Socialstyrelsen. Hyresgästföreningen skrev den 1 september att sociala bostadskontrakt, alltså andrahandslägenheter med särskilda villkor som kommunerna har, ökar – och att Göteborg är en av de kommuner där de ökar mest i landet.

Kunskap saknas inte, däremot vilja

Kunskap saknas inte. Däremot en nationell politiskt blocköverskridande vilja att ta i en komplex fråga. Sverige har ingen nationell samordnare för hemlöshetsfrågor. Han slutade förra året. De nationella hemlöshetssiffrorna är fem år gamla (då var 34 000 hemlösa vilket är i underkant) och en ny mätning har skjutits fram ett år, den genomförs inte förrän 2017.

Hemlöshetsfrågan är ingen het politisk fråga. Gruppen hemlösa och människor i utanförskap har ingen stor intresseorganisation som företräder dem.

De har inga tält i Almedalen och inga tåg som ropar slagord för deras skull längs med Avenyn.

Det saknas därtill politisk nationell vilja att ta ansvar för dem längst nere på samhällsstegen.

Gatutidningen Faktum sysselsätter över 500 personer. Några har tak över huvudet, andra inte. Gemensamt för dem är att de varje dag behöver den extra 25-krona som varje sålt exemplar av Faktum inbringar. Det är fattigpensionärer, sjukpensionärer, hemlösa, några har ett missbruk och andra har det inte. Några vill bara bryta en social isolering.

Att Faktum firar 15-årsjubileum borde ge alla ansvarsfulla politiker en dålig smak i munnen. För vi borde inte behövas.

Fattigdom har många ansikten

Vi har försäljare som har varit med från starten. Som sett utvecklingen av det allt hårdare klimatet på gatan. Att människor ifrågasätter deras klädsel, existens eller etniska tillhörighet. Schablonbilden lever: en Faktumförsäljare ska vara en sjavig svensk, fattigdomen ska synas om den som ger ska må bra.

Men fattigdomen har många ansikten. I hemlöshetsstatistiken finns nya grupper; familjer utan sociala problem, utrikes födda utan kontaktnät, unga fattiga. Ingen vill visa sin fattigdom offentligt.

De sociala kontrakten som ökar är ett boende utan besittningsrätt – kommunen står för kontraktet och utövar därför kontroll. Nu höjs röster att detta håller på att bli alldeles för dyrt. Enligt Boverket kostar det kommunerna 1,8 miljarder kronor per år.

I Jönköping vittar socialtjänsten om att de tvingats ta hand om vräkta pensionärer vars pensioner inte räcker för att betala hyran på vandrarhem. En depression efter en förlorad vän kan göra att man faller genom systemen.

En skuld och en vräkning gör vägen tillbaka till ett nytt kontrakt enormt svår.

Att ha ett hem är en mänsklig rättighet. Ett samhälle där vi inte mobiliserar resurser för att hitta lösningar på problem bara för att de inte syns i debatten är inte ett människovärdigt samhälle. Det är ett samhälle som accepterar utanförskapet, som ser förbi den sociala oron den skapar och struntar i ohälsan som drabbar den enskilde.

Segregation startar med barnen

Sverige i dag är inte vad Sverige kommer att vara imorgon.

Göteborg är i dag ett tydligt exempel på vad segregation är och var den startar: med barnen.

Det är dags att agera.

I år fyller Faktum 15 år. Faktumförsäljarna är de modigaste försäljarna, med det svåraste uppdraget: att sälja en tidning i en gatumiljö som blir allt tuffare. De är reklampelare för något som inte borde få existera: hemlöshet och utanförskap.

De visar ett samhälle vi inte får blunda för.

Det är dags att agera. Vi måste bekämpa fattigdomen i vilken form den än visar sig.

Faktum ska inte behöva fira 30-års jubileum.

Sarah Britz

chefredaktör, Faktum