Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Kent Eng
Bild: Kent Eng

Helhetsperspektiv krävs för hållbar matproduktion

Vi välkomnar en kritisk granskning av olika odlingssystem. Det vi saknar är ett helhetsperspektiv. I detta är ekologisk produktion lösningen på många av de globala utmaningarna vi står inför, skriver bland andra Niels Andresen, Ekologiska Lantbrukarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Ekologisk odling, 13/2, 19/2, 22/2 och 25/2

I en replik (22/2) till vår debattartikel, ”Ekologisk mat i offentliga kök gynnar hållbar matproduktion”, hävdar Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola återigen att den ekologiska maten skulle vara sämre för klimatet. Enligt Jordbruksverket finns ingen signifikant skillnad avseende klimatpåverkan mellan ekologiska och konventionella metoder. Dessutom – det ekologiska lantbruket bidrar till mindre mängd spridning av naturfrämmande kemikalier, ökad biologisk mångfald och extra god djuromsorg.

Som representanter för det ekologiska lantbruket välkomnar vi kritisk granskning av olika odlingssystem. Det vi saknar i debatten är ett helhetsperspektiv.

Ett intensivt jordbruk kan visserligen på kort sikt ge höga skördar, men det sker på bekostnad av biologisk mångfald, levande jordar och rent vatten.

I en forskningsstudie, som Wirsenius är medförfattare till, presenteras en teoretisk modell för hur vi bäst ska använda mark utifrån ett klimatperspektiv. Kort sammanfattat säger modellen att det är bättre för klimatet om vi klämmer in produktionen av den mat vi behöver på så liten yta som möjligt, så att vi kan använda mer mark till skog som binder koldioxid. Av den anledningen förespråkar Wirsenius ett intensivt jordbruk med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Ett sådant jordbruk kan visserligen på kort sikt ge höga skördar, men det sker på bekostnad av biologisk mångfald, levande jordar och rent vatten. Dessutom är produktionen av konstgödsel en stor klimatbelastning då den ofta produceras med stora mängder fossil energi.

Enskilda grödor kan inte förklara klimatbelastningen av hela odlingssystem.

Vi menar att det inte går att utifrån svenska skördesiffror för enbart två grödor – vete och ärtor – som studien omfattar, dra slutsatsen att ekologisk mat skulle vara sämre för klimatet. Enskilda grödor kan inte förklara klimatbelastningen av hela odlingssystem.

Det är inte bara vi som menar att allt för generella slutsatser har dragits av den omnämnda studien. Johan Rockström skriver exempelvis i Aftonbladet (15/2): ”Vad är det som säger att ekologiska skördar av vete som enbart når upp till 80 procent av de konventionella skördarna i Sverige, nödvändigtvis måste innebära 20 procent ökad import och nyproduktion av vete från något annat land med sämre odlingsegenskaper?”. I en sammanställning från Jordbruksverket som publicerades nyligen konstateras att: “Sammantaget finns inga säkra beräkningar som visar att utsläppen av klimatgaser skiljer sig mycket åt mellan ekologisk och konventionell matproduktion.”

Just ekologisk produktion är lösningen på många av de globala utmaningarna vi står inför.

Framtidens matproduktion måste bygga på hållbara metoder ur både miljö- och klimatsynpunkt. Just ekologisk produktion är lösningen på många av de globala utmaningarna vi står inför. Det stimulerar kolinlagring (förmågan att ta upp koldioxid ur luften), det ger oss levande bördiga jordar, ökad biologisk mångfald och renare vatten.

En KRAV-godkänd lantbrukare måste dessutom uppfylla ytterligare en rad klimatkrav, exempelvis att all el ska vara förnybar. Hållbart jordbruk, med minskad eller ingen användning av kemiska bekämpningsmedel eller fossilkrävande konstgödsel – som det ekologiska lantbruket – lyfts ofta fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och kan bidra till både FN:s globala mål och Sveriges nationella miljömål.

Niels Andresen

verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna

Charlotte Bladh André

vd på Organic Sweden

Anita Falkenek

vd på KRAV

Eva Fröman

verksamhetsledare på Ekomatcentrum