Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om båttrafiken byts ut mot en fast HH-förbindelse är det inte bara Helsingborg, utan kommuner och regioner längs hela västkusten upp till Göteborg och vidare mot Oslo, som gynnas, skriver debattörerna.  Bild: Johan Nilsson/TT
Om båttrafiken byts ut mot en fast HH-förbindelse är det inte bara Helsingborg, utan kommuner och regioner längs hela västkusten upp till Göteborg och vidare mot Oslo, som gynnas, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Hela västkusten vinner på fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Göteborg och hela Västsverige skulle gynnas av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Sätt spaden i marken så fort som möjligt, uppmanar sex moderata kommun- och regionpolitiker, bland dem Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Coronakrisen innebär tuffa utmaningar både på kort och lång sikt. Vi måste vidta åtgärder för att minska smittspridningen, samtidigt som vi behöver hantera de konsekvenser för samhället som följer i pandemins spår. Utöver människor som drabbats av covid-19 har pressen på vård och omsorg bitvis varit stor runtom i landet. Därtill har många av Sveriges företagare drabbats hårt av krisens effekter. Det slår direkt mot jobb och tillväxt. Redan nu pekar till exempel IMF och EU-kommissionen på att Sverige kommer drabbas hårt av arbetslöshet.

Under sommaren måste vi tillsammans fortsätta ta ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att Sverige kan starta om och rustas för framtiden. Centrala delar i detta arbete handlar om att skapa goda långsiktiga förutsättningar för jobb, företagande och handel med omvärlden.

Vill engagera Göteborg

I Greater Copenhagen-samarbetet, som Region Skåne var med och startade och som Region Halland är medlem i sedan årsskiftet 2018/2019, är vi överens om att HH-förbindelsen ska byggas. Vi vill också engagera Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen mer i frågan. Tillsammans kan vi skapa bäst förutsättningar för tillväxt och utveckling, inklusive möjligheter att attrahera utländska investeringar och talanger.

En fast förbindelse i form av tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska Sveriges utsatthet.

Trafiken via HH-förbindelsen stannar inte i Helsingborg, utan gynnar kommuner och regioner längs hela västkusten upp till Göteborg och vidare mot Oslo. Den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör knyter faktiskt samman hela sträckan från Oslo via Göteborg och Köpenhamn till Hamburg. Kortare restider, underlättad arbetspendling och bättre förutsättningar för internationell handel stärker Sveriges exportmöjligheter och vårt lands konkurrenskraft.

Sverige kan inte stå still när länder i vår omvärld satsar. Rätt utformade, långsiktiga investeringar i infrastruktur bör prioriteras. När tunneln mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, står klar år 2028 knyts Sverige närmare kontinenten. Rätt hanterat innebär det fantastiska möjligheter för Halland, Skåne, Västra Götalandsregionen och resten av Sverige. Men det kräver att viktiga beslut inte skjuts på en oviss framtid. Sverige har inte råd att vänta med att börja förbereda för det ökade tryck på vår infrastruktur som Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära.

Kortad restid till Köpenhamn

Nästan 50 procent av alla lastbilar som kommer in i Sverige i dag går via bron. Om något händer med den så kopplas vi bort från omvärlden. En fast förbindelse i form av tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska Sveriges utsatthet vid eventuella attentat eller naturkatastrofer som kan drabba Öresundsbron.

HH-förbindelsen skulle korta restiden från Halmstad till Köpenhamn med 40 minuter. Helt plötsligt är Köpenhamn en möjlig arbetsplats för Hallands invånare. För Göteborg och hela sydvästra Sverige är det en oerhört viktig satsning på en mer sammansvetsad arbetsmarknad. Matchningen skulle stärkas och företagens rekryteringsmöjligheter breddas.

Kortare restider innebär även en större bostadsmarknad och bättre tillgång till såväl utbildning som kultur och nöjen. Öresundsregionens fördelar kan spridas till ett större geograf¬iskt område – när integrationen fördjupas i de norra delarna av regionen, upp längs Halland och vidare mot Göteborg. Det vore goda nyheter – både för medborgare och företag.

I år fyller Öresundsbron 20 år. Bron har fört oss närmare Europa, skapat nya arbetstillfällen och blev snabbt samhällsekonomiskt lönsam. En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör är nästa naturliga steg. HH-förbindelsen kan ha samma finansieringsmodell som Öresundsbron och även den snabbt skapa intäkter till statskassan. Samtidigt skulle både näringsliv och människors möjligheter tydligt gynnas – i Halland, Skåne och Västra Götalandsregionen. Långsiktigt vinner hela Sverige, när vår konkurrenskraft ökar.

Danmarks och Sveriges regering bör påskynda planeringsarbetet för HH-förbindelsen – så att vi så fort det är möjligt får spaden i marken.

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varberg

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad

Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad